10 tips til møterom for hybride ansatte

hybrid møterom løsning Bravo

En hybrid romoppsett er avgjørende Et moderne møterom må settes opp på en måte som gjør at eksterne deltakere føler seg likeverdige med de i rommet, når det gjelder evne til å lytte og bidra til samtalen. Dette betyr å ha en skjerm eller skjermer der eksterne deltakere kan ses tydelig av alle i rommet […]