Marin / Offshore

Etter et tett samarbeid med Hurtigruten i flere store prosjekter, har Bravo tilegnet seg verdifull kompetanse på tekniske prosjekter for marin og offshore. Det er en rekke utfordringer som må løses når blant annet saltvann, store bølger og bevegelser kommer inn i bildet. Sammen med Hurtigruten har vi funnet gode løsninger som både er brukervennlige, miljøvennlige, og skal vare i mange år. I tillegg er det løsninger som dekker behovet for informasjonsflyt og underholdning ovenfor gjestene.

Ta kontakt dersom du er i marin- eller offshorebransjen, og ønsker gode råd eller en sparringspartner i ditt prosjekt.

Vil du vite mer om hva vi kan tilby din bransje?