Undervisning

Bravo har levert mange løsninger til bruk i undervisning gjennom mange år, og er oppdatert på hvilke løsninger som passer best til de ulike undervisningsformålene.

Vi har gode løsninger for digital læring og undervisningssituasjoner, og leverer alt av lyd- og bildeløsninger for presentasjoner, arrangement og oppvisninger til sceneteppe og lysrigg. Vi leverer også spesialiserte og velprøvde løsninger for klasserom, flerbruksrom, auditorium, sal og scene.

Eksempelvis kan dere benytte digitale skjermer til:

• Å ønske velkommen
• Oversikt over klasserom/kart i vestibylen
• Digitale dørskilt
• Ukens meny i kantina

Ta kontakt med oss dersom du jobber med undervisning og trenger gode råd på hvilke moderne løsninger som vil dekke deres behov!

Ta kontakt dersom du har spørsmål knyttet til våre tjenester og produkter!