Brukermanual for MTR (Microsoft Teams Rooms)

Bravo er kun ansvarlig for møteromsenhetene og annen hardware i møterommet. Dersom du har spørsmål vedrørende bruk, tilganger eller innstillinger i Microsoft Teams eller software ber vi deg kontakte interne IT-ressurser.

1. Lær om berøringskonsollen

Berøringskonsollen er kjernen i ethvert konferanserom. Den aktiveres automatisk når den oppdager bevegelse. På skjermen er det flere ting du kan gjøre:

Lær om berøringskonsollen

 • Bli med i et planlagt møte ved å velge møtet. Merk: Hvis du ønsker å arrangere et møte som skal vises på berøringskonsollen, må arrangørene angi rommet som møtested i møteinnkallingen.
 • Starte et nytt møte ved å velge Møt nå/Meet now Meet Now
 • Foreta telefonsamtaler ved å velge Present for å ringe fra det numeriske tastaturet.
 • Del innhold fra din personlige enhet ved å koble i HDMI-kabelen som er koblet til berøringskonsollen. Avhengig av rominnstillingene kan det bli beregnet automatisk for rommet, eller du kan velge Presenter/Present Present på skjermen.

Når du er i et møte har du alternativer for å administrere kameraet og mikrofonen, dele innhold, legge til deltagere og avslutte samtalen.

Present

2. Invitere et rom til et møte

Bruke Outlook til å reservere et rom som er utstyrt med Microsoft Teams Rooms
 1. Åpne Outlook og gå til kalenderen.
 2. Velg nytt Teams-møte i gruppen Teams-møte eller nytt møte og deretter Teams-møte.
 3. Velg Romsøker i møteplanleggeren, eller skriv inn e-postadressen til konferanserommet direkte i Plassering eller Obligatorisk.
 4. Velg et rom fra listen over tilgjengelige rom.
 5. Fullfør møteinvitasjonen på samme måte, som for andre møter før du sender.
Bruke Outlook til å legge til et Microsoft Teams-rom i et eksisterende møte
 1. Åpne møtet i Outlook på din personlige enhet.
 2. Legg til romnavnet (det vises på berøringskonsollen) under til eller finn rommet ved hjelp av room finder i møteplanleggeren og send oppdatering.
 3. Hvis møte godtas vil det vises på berøringskonsollen.
 4. På berøringskonsollen velger du møtet du vil bli med i.

Merk: Dersom møtet har en ekstern vert må Teams-instillingene til verten være korrekte for at møtet skal dukke opp på skjermen.

3. Bli med i et møte

Finn møtet på berøringskonsollen og velg det for å bli med.


Alle møter som er arrangert nå befinner seg øverst i listen. Når møtet er avsluttet, forblir møteinnkallelsen tilgjengelig en liten stund, slik at du enkelt kan bli med på nytt hvis du ønsker det.

Hvis et planlagt møte ikke vises på berøringskonsollen (eller hvis det vises flere alternativer i stede for å bli med, må du invitere rommet eller legge til rommet fra din personlige enhet.

Bli med i et planlagt møte som ikke er på berøringskonsollen
 1. Bli med på møtet fra din personlige enhet.
 2. Når du velger lyd- og videoinnstillinger har du muligheten til å legge til et rom, slik at du kan bruke rommets lyd- og videoutstyr. Din personlige enhet kan også oppdage et rom i nærheten via Bluetooth.

Hvis den gjør det vil du se navnet på møterommet og alternativet for å bli med og legge til dette rommet. Hvis det nærliggende rommet allerede er med i møtet, velger du lyd for å bli med i lyden, men samtidig unngå å forstyrre møtet.

3. Hvis enheten ikke finner rommet i nærheten velger du Legg til et rom under Andre alternativer og søker etter rommet du bruker.

4. Hvis du allerede har blitt med i møtet på din personlige enhet, kan du velge Vis deltagere , og deretter gå til Inviter eller slå et nummer via det numeriske tastaturet og søk etter romnavnet. Velg deretter rommet og OK for å ringe inn til møte. 

5. Deretter blir rommet ringt. Hvis du vil bli med i møtet, velger du Godta på berøringskonsollen.

Merk: Kontroller at lyden på din personlige enhet er slått av før du godtar samtalen på berøringskonsollen, slik at du ikke forårsaker ekko.

4. Starte et møte som ikke er planlagt 

 1. Velg Møt nå på berøringskonsollen.

2. Finn personene du vil invitere, deretter Skriv inn et navn eller Nummer.

3. Velg personer for å legge de til i listen over inviterte.

4. Når alle personene du vil invitere er på listen, velger du Inviter. Møtet vil nå starte automatisk.

5. Hvis du har en URI for et møte du vil bli med i, velger du Angi en URI og skriver deretter inn URI`en for møtet.

Dele innhold
Dele skjermen din med andre romdeltagere

Hvis du vil dele skrivebordet med møtedeltagere i et rom, kobler du din personlige enhet med HDMI-kabelen som er koblet til berøringskonsollen.

Avhengig av rominnstillingene kan skjermen deles automatisk eller du kan velge Presenter/Present Present på skjermen.

Dele skjermen din med alle møtedeltagere

Det finnes to måter å dele skjermen i rom og med eksterne møtedeltagere fra en din personlig enhet:

 1. Bli med i møtet på din personlige enhet og velg del , og deretter elementet du vil dele. Gå til Del skjermen i et Teams-møte for å lære mer.
 2. Koble den personlige enheten til HDMI-kabelen som er koblet til berøringskonsollen. Avhengig av rominnstillingene kan skjermen deles automatisk, eller du kan velge del på berøringskonsollen.
Dele innhold i rom

Innholdskameraer lar deg direkte avspille en tradisjonell tavle i møter, slik at eksterne deltagere kan se hva som blir tegnet.

Hvis rommet du er i har et innholdskamera kan du dele ved å velge Del og velge Innholdskamera på berøringskonsollen.

Bruke skjermen i interne møter uten video

Koble til enheten din med HDMI-kabelen og trykk Presenter/Present Present på skjermen.

Avslutt deling av skrivebordet

Velg stopp presentasjon på berøringskonsollen.

5. Gjøre et telefonanrop

 1. Velg tastatur Present på romkonsollen.
 2. Slå et nummer, deretter velg Ring.

Merk: Dersom du skal ringe en person utenfor organisasjonen må Teams-instillingene til bedriften din være korrekte. Kontakt intern IT-support for videre hjelp.

Behandle et møte

Legge til en deltager
 1. Gå til Legg til deltagere og finn personene du ønsker å invitere.
 2. Velg personer for å legge til ønskede deltagere i listen over inviterte.
 3. Når alle ønskede personer er inviterte og på listen, velger du inviter.
Feste videoen til en deltager

Når det er flere personer som deler video i et møte, men du ønsker å se kun én persons video på romskjermen, velger du navnet på berøringskonsollen og Fester.
Merk: Handlingen vil kun feste videoen for rommet, ikke for andre deltagere i møtet.

Fjerne en deltager fra møtet

Hvis du vil fjerne noen fra et møte velger du navnet til personen på berøringskonsollen deretter Fjern deltager.

Behandle skjermoppsettet
 1. Velg Oppsett på berøringskonsollen.
 2. Du kan veksle mellom ulike oppsett for romvisningen.

Merk: Hvis du har en enkelt visning, kan du velge mellom å vise bare delt innhold eller vise innhold og en rad med deltagere. Hvis du har to skjermer, vil én vise innhold og den andre vise deltagere. Hvis du velger Oppsett, erstattes hvilke skjermer som vises.

Administrer lyd
 1. Velg mikrofon på berøringskonsollen for å dempe eller oppheve dempingen av rom-mikrofonen.
 2. Velg volum opp eller volum ned for å justere høyttaler volumet eller dempe høyttaleren.
 3. Demp deltagere ved å gå til deltagere, velg et navn og deretter demp deltager.
Behandle video
 1. Velg kamera   på berøringskonsollen for å aktivere og deaktivere romkameraet.
 2. Velg hvilken videoenhet du vil bruke ved å velge Kamera av for å avslutte.
Fjerne opplastet innhold

Hvis du forlater møterommet før det planlagte møtetidspunktet er utløpt, kan du fjerne alt innhold du har lastet opp for presentasjonen.

 1. Gå til innhold på berøringskonsollen og velg det innholdet du vil fjerne.
 2. Velg Fjern.
Forlate møte

Velg Forlat møte på berøringskonsollen for å forlate et møte.
Deretter kan du rangere samtalen på berøringskonsollen på en skala fra 1-5 stjerner.