Vi hjelper Newsec med optimal luftkvalitet

Får å sikre optimal luftkvalitet brukte vi sensorikk fra Airthings. Slik sikrer Newsec seg et godt inneklima i sine næringsbygg.

Kunden

Newsec ble grunnlagt i 1994 og er i dag et partnereid selskap med over 2000 medarbeidere. Selskapet tilbyr eiendomsbesittere, investorer og leietakere et bredt spekter av tjenester innen eiendomsforvaltning og rådgivning. Newsec er spesialister innen forvaltning og drift av næringseiendom med fokus på verdiutvikling, økt avkastning, fornøyde leietakere og et bedre miljø. De har nå flyttet til nye lokaler i Haakon VII gate i det lukrative byområdet Vika i Oslo. Bravo Norge har levert en totalløsning til Newsec med hovedvekt på IoT og Airthings for å sikre et optimalt inneklima og god luftkvalitet.

Prosjektet

Bravo har vært med i hele prosessen fra planlegging til gjennomføring og oppfølging i etterkant. Under planleggingsprosessen var det viktig for Bravo å se den daglige driften fra Newsec sine øyne for å kunne forstå behovene deres i relasjon til smarte digitale løsninger og IoT. For Newsec var det viktig at de ansatte til enhver tid skulle levere på absolutt høyeste nivå.

 

Må føles som et hjem

Hovedfokuset til Newsec var ønske om å skape et hjem og en identitet for sine ansatte. Ettersom selskapet ser på trivsel og komfort, som en forutsetning for at ansatte skal kunne prestere på topp. I tillegg er Newsec et fremoverlent digitalt selskap, som underbygges av kjerneverdien innovasjon, gjennom å hele tiden søke, finne og teste nye digitale løsninger.
På bakgrunn av disse fokusområdene så Bravo viktigheten av å legge til rette på best mulig måte gjennom IoT og Airthings.

IoT og Airthings

I hele lokalet er det installert sensorikk fra det helnorske selskapet Airthings. Sensorikken fra Airthings samler inn data i henhold til luftkvalitet og luftfuktighet for å nevne noe. En fordel er at den oppsamlede dataen brukes til å se hvordan man kan optimalisere lokalene sine, samt utnytte de interne ressursene på en best mulig måte. En annen fordel er at man på bakgrunn av datagrunnlaget står i bedre stand til å forstå og hjelpe sine ansatte når de henvender seg med konkrete problemer.

Samarbeidet

I en evaluering gjort i samarbeid med Newsec kommer det frem at Bravo har klart å imøtekomme Newsec sine ønsker. Installasjonen er sømløs og passer godt til designet og arkitekturen i deres nye lokaler. Dette er faktorer som bidrar til Newsec sine fokusområder; lokalene skal føles som et hjem og skape en identitet. Vi i Bravo håper og tror at løsningen, vi sammen med kunden har kommet frem til i dette prosjektet også vil kunne brukes videre av Newsec i møte med sine kunder innenfor næringseiendom.

Satsingen på et bedre inneklima gjennom IoT og digitale løsninger

Det å tørre å satse på å være et digital fremoverlent selskap kan føles overveldende for mange ledere. Bravo vet at ved å være nysgjerrig og ved å hele tiden ta de små skrittene mot en digital hverdag slik som Newsec, gjør at digitalisering av bedriften kan oppleves som mindre overveldende og kompleks. Er du eller dere usikker på hvor dere skal starte? Vi i Bravo er her for å bistå deg på veien.

Skjermene i Newsec sine lokaler er fra Samsung.

Kilder: www.newsec.no

Del gjerne:

Har du spørsmål knyttet til installasjonen?
Kontakt oss så hjelper vi deg!