Komplekse auditorium og konferanseløsninger for Arctic Securities

Lav brukerterskel og maksimal kvalitet

Arctic Securities, en av Norges største uavhengige leverandører av et bredt spekter av finansielle tjenester, hadde et sett med utfordringer da vi først startet dialogen med dem sommeren 2019. De hadde en kundemasse som var spredt over hele verden, med ulik infrastruktur og med avanserte behov. De hadde et auditorium der makskapasitet ofte ble overskredet og hvor rommet, og teknologien som var der, satte store begrensninger på hvordan Arctic kunne arbeide.

Utfordringen med at Arctic ikke hadde en homogen brukergruppe, med lite kontroll over hvilket utstyr brukerne ønsket å anvende, er ikke unikt for Bravo. Det krever dog at kunden er tydelig i ønsket bruksmønster for å sikre riktige løsninger. Leveransene måtte således være agnostiske, men beholde en lav brukerterskel og maksimal kvalitet.

Arctic hadde også en utfordring med at løsningene de hadde installert over tid ikke var kompatible. Dette skapte unødige forsinkelser i forbindelse med oppstart av møter, noe som gjorde at brukerne hadde lav tillit til utstyret slik det fremsto.

Med utgangspunkt i auditoriet gjorde Bravo en større behovsanalyse der kundemassen til Arctic ble analysert for å sikre at mulighetsrommet til Arctic ikke ble begrenset av teknologiske valg.

Prosjekt

Komplekse auditorium og konferanseløsninger for Artic Securities

Kunde

Arctic Securities

Senior rådgiver

Mikael Osen, CEO

Prosjektsjef

Jon Birkelund

Løsning
  • AV over IP distribusjon fra AMX
  • Finpixlet LED
  • Streaming
  • Videokonferanse

Finpikslet LED-skjerm og online plattformer

Bravo installerte en finpikslet LED-skjerm i auditoriet, knyttet til et fleksibelt distribusjonssystem som enkelt kan overføre forelesningene til andre møterom i samme lokale, samt en streamingløsning for enkel distribusjon til andre lokasjoner eller på diverse online plattformer. Sistnevnte kan benyttes alene eller i kombinasjon med samhandlingsløsninger for mer tradisjonelle videokonferanseoppsett.

Alle rommene har muligheten for trådløs eller trådbundet tilkobling via lokale maskiner, eller motta strømmer fra andre møterom.

Alt er sømløst, plug and play, med brukeropplevelsen i sentrum. Bravo var opptatt av at brukernes frustrasjon skulle fjernes, samtidig som vi ville utvide mulighetene med løsningene.

Sammen med Arctic har vi foretatt en grundig evaluering av hvordan opplevelsen er etter oppgraderingen. Konklusjonen er at tilliten til løsningene er tilbake, fleksibiliteten er større og løsningene er nå i tråd med hvordan Arctic vil fremstå utad.

Les mer om møteromsløsninger her!

Del gjerne:

Vil du vite mer om våre møterom-, eller andre lignende AV-løsninger?