Tjenester.

Bravo leverer IT- og AV-utstyr, som en driftet tjeneste. Det vil si at vi kan stå for hele din digitale infrastruktur, til en fast pris i måneden. Dette gir stor avlastning til mange av våre kunder.

IT

I dag er vi avhengige av at teknologien rundt oss fungerer. Bravo har et mål om å øke kundenes konkurransekraft gjennom fokus på digitalisering, og tilbyr derfor alt til den moderne arbeidsplassen.

Infrastruktur

Bravo leverer IT- og AV-utstyr, som en driftet tjeneste. Det vil si at vi kan stå for hele din digitale infrastruktur, til en fast pris i måneden. Dette gir stor avlastning til mange av våre kunder.

Smartbygg

Bravo skal ikke bare levere sensorer og smarte systemer, vi veileder også kunder og partnere til å ta de rette beslutningene. Vi gjør bygningene deres smarte gjennom IoT (Internet of Things) og dataanalyse. 

Vi gjør de digitale stegene for deg –
imponerende enkelt!