Våre kunder

Et utvalg kundehistorier.

Bravo smykker EYs nye kontorer med skreddersydd digital infrastruktur

Les mer om hvordan EYs vi la til rette for en blanding av stil og funksjonalitet, som skaper en ideell atmosfære for dagens hybride arbeidsmiljø.

Holm Eiendom – Fra lokal server til Microsoft 365 i skyen

Sånn tok vi Holm Eiendom fra lokal server til skyen med Microsoft 365.

Vi drifter en integrert og fremtidsrettet teknologiløsning for Kristiania campus Urtegata

Les mer om hvordan vi la la tilrette for Høyskolen Kristianias behov for digital samhandling campus Urtegata.

Vi forente Google og Teams for Cognite

Les mer om hvordan vi forente Google og Teams og lagde en sømløs opplevelse for Cognite.

Fredrikstad kino – den digitale kundereisen

Les mer om hvordan vi hjalp Fredrikstad kino med å legge tilrette for en digital kundereise.

Strawberry: nytt styrerom for Petter Stordalen

Les mer om vårt prosjekt sammen med Strawberry der de ønsket seg et nytt styrerom.

Telegrafen: et audiovisuellt mesterverk.

Les mer om vårt prosjekt med audiovisuelle løsninger hos Telegrafen.

Newsec: bedret arbeidsmiljø med sensorløsninger

I tilegg til møteromsløsninger leverte vi sensorteknologi til Newsec. Les mer om hvordan vi hjalp dem med bedret luftkvalitet med hjelp av sensorer.

Vi gjør de digitale stegene for deg - imponerende enkelt!