Om Bravo

Hvordan vi jobber.

Behovskartlegging

Ingen kunder er like. Allikevel har våre potensielle kunder noen fellestrekk som spiller inn, når de skal velge leverandør. Blant all verdens mulige tilbud og tilbydere, er utfordringen å finne ut hvem du kan stole på. Kundene våre trenger gode råd og anbefalinger, som fører til konkrete, relevante løsninger.

Vi skal forstå dine behov, og gjøre det enkelt for deg.

Den digitale arbeidsplassen – Her henvender vi oss til alle virksomheter av en viss størrelse, med behov for drift og vedlikehold av IT og digital infrastruktur (som brukes av ansatte og virksomhetens gjester). Det kan være alt fra fleksible samhandlingsløsninger og programvare, til avanserte AV-installasjoner i møterom og konferansesaler.

Forretningsmessig transformasjon – Bransje etter bransje opplever grunnleggende endringer som følge av den teknologiske utviklingen. Uansett om dere er pionerer på deres område, eller om det gjelder å bli oppdatert, er vårt anliggende å bidra til at digitalisering fører til nye fordeler og muligheter for våre kunder. Vi jobber med bransjer som helse, bygg og anlegg, reiseliv/horeca, undervisning og offentlig forvaltning.

Leveranse

Imponerende enkelt
Å velge Bravo betyr å gjøre det enkelt for dere selv. Vi leverer velfungerende løsninger som er en glede å bruke. Det ligger i navnet vårt.

Kundetilpassede standardløsninger
Standardiserte løsninger skaper trygghet. Kunnskap om hvordan teknologien kan tilpasses kunden gir fleksibilitet og høy verdi.

Drift

Effektiv drift
Effektivitet er for oss et mål på hvor bra noe fungerer, som ligger til grunn for alle våre teknologivalg og rutiner.

Null feilstrategi Vi jobber målrettet med å redusere mulige feil til et minimum, og har tilgjengelige ressurser for å følge opp avvik raskt. Ledende på kundetilfredshet – God kommunikasjon og dyktige medarbeidere som bryr seg gir fornøyde kunder.

Bravos 24/7 overvåkning sikrer at overvåkningsvarsler blir identifisert hele døgnet og håndtert i henhold til avtalte responsgarantier.

Finansiering

Investeringer i nye IT-løsninger kan fort legge beslag på bedrifters arbeidskapital. Bravo tilbyr finansieringsløsninger som bedrer arbeidskapitalen og gir en forutsigbar kontantstrøm. I tillegg til maskinvare finansierer Bravo også programvare og tjenester.

Som en del av totalleveransen til Bravo støtter finansieringsløsningene våre opp under vårt ansvar gjennom hele livsløpet til leveransene våre. Vi ønsker å være tilstede for kundene våre, både for å sikre at løsningene blir brukt, at vi kan rådgi rundt teknologiske endringer og muligheter, samt sikre en forutsigbar likviditetssituasjon for kundene våre.

Sirkulærøkonomi

Bravo hjelper deg å bytte fra en lineær økonomi til en sirkulær økonomi. Vi tar ansvar for hele livssyklusen, fra tidspunktet du bestiller og hele veien til du ikke trenger utstyret lenger. Dette sikrer at du hele tiden har oppdatert teknologi i tillegg til at du ikke tar risiko på at noe ikke blir brukt.

I en leieavtale kan utstyret ha en verdi når du returnerer, noe som gjør at fremtidige oppgraderinger eller endringer skjer til en lavere pris. Vi tilbyr flere tjenester som gir din virksomhet en mer bærekraftig, digital arbeidsplass. Det kan være hvordan du vedlikeholder dine enheter bedre, resirkulering av gammelt IT-og AV-utstyr eller hvordan du legger en grønnere strategi for den digitale arbeidsplassen.

Vi har begrensede mengder ressurser på planeten. Spesielt gjelder dette for ressursene vi bruker i teknologi. Teknologiutviklingen avhenger av at vi bevarer disse ressursene. I sirkulærøkonomien gjenbrukes materialene i produkter så lenge og så mange ganger som mulig, før de resirkuleres som siste utvei. I en sirkulær økonomi brukes ressurser med omhu og kommer fra gjenvinnbare og/eller ressurseffektive teknologier og prosesser. Bravo hjelper din bedrift med dette.

Vil du vite mer om våre møterom-,
eller andre lignende AV-løsninger?