Artikler

Ransomware: en grundig oversikt

Ransomware, også kjent som kryptovirus eller gisselvare, er en stadig økende trussel i dagens digitale verden. Denne artikkelen gir en grundig oversikt over ransomware, dens funksjon, risikoer, forebyggende tiltak og nødvendige håndteringsstrategier, spesielt rettet mot IT-sjefer, eller IT-ansvarlige som har ansvaret for sikkerheten til organisasjonen.
bilde som illustrerer en hacker som utfører en randomware attakk

Hva er ransomware?

Ransomware er ondsinnet programvare (malware) som krypterer viktige filer eller hele datamaskiner og deretter krever en løsepenger (ransom) fra ofrene for å gi tilbake tilgangen til dataene. Denne type angrep kan ramme alt fra enkeltpersoner til store organisasjoner, og det kan forårsake betydelig skade, både økonomisk og omdømmemessig.

Hvordan fungerer ransomware?

 1. Innfiltre systemet: Ondsinnet programvare infiltrerer typisk systemet gjennom e-postvedlegg, skadelige lenker, eller utnytter sårbarheter i programvare. Noen ganger kan det også spre seg gjennom nettverket etter å ha infisert en enkelt datamaskin.
 2. Kryptering: Når det har fått tilgang, begynner den ondsinnede programvaren å kryptere viktige filer og mapper på offerets system. Dette gjør filene uleselige uten en dekrypteringsnøkkel.
 3. Løsepengerkrav: Angriperne viser en løsepengekravmelding som ber om betaling i kryptovaluta (vanligvis Bitcoin) i bytte for dekrypteringsnøkkelen. Ofrene får ofte en tidsfrist for å betale, og trusselen om permanent tap av data blir brukt for å tvinge frem betaling.
 4. Dekryptering: Hvis offeret betaler løsepengene, mottar de dekrypteringsnøkkelen, og dataene blir gjenopprettet. Imidlertid er det ingen garantier for at angriperne faktisk vil gi den nødvendige nøkkelen. Dersom du ikke betaler, må alt gjenopprettes manuellt. Dette er ofte svært tidskrevende, og det er ikke alltid det er mulig.
en illustrasjon av en krypteringsnøkkel til ransomware
Det er ikke anbefalt å betale ut løspenger, da du ikke har en garanti for at angriperne vil gi den krypteringsnøkkelen.

Risikoer knyttet til ransomware

Ransomware utgjør en rekke alvorlige risikoer for organisasjoner:

 1. Dataavbrudd: Det kan forårsake betydelige forstyrrelser i virksomheten ved å hindre tilgang til viktige data og tjenester.
 2. Økonomisk tap: Betaling av løsepenger er ingen garanti for at dataene blir gjenopprettet, noe som kan føre til store økonomiske tap.
 3. Omdømmeproblemer: Offentliggjøring av et angrep av ondsinnet programvare kan skade organisasjonens omdømme og tillit hos kunder og partnere.
 4. Juridiske konsekvenser: Organisasjoner kan også møte juridiske konsekvenser og bøter som følge av dataavbrudd, for eksempel ved at persondata kommer på avveie.

Forebyggende tiltak

Som IT-ansvarlig er det avgjørende å implementere effektive og forebyggende tiltak for å beskytte organisasjonen godt mot denne type angrep:

 1. Oppdater programvare: Hold all programvare oppdatert med de nyeste sikkerhetsoppdateringene for å lukke potensielle sårbarheter.
 2. Opplæring og bevissthet: Opplæring av ansatte i hvordan man gjenkjenner phishing-e-poster og skadelige lenker, da mange angrep starter med en enkel menneskelig feil.
 3. Sikkerhetskopiering: Utfør regelmessige sikkerhetskopier av viktige data og tester gjenopprettingsprosessen for å sikre at dataene kan gjenopprettes uten å betale løsepenger. Sikkerhetskopieringen bør holdes adskilt fra øvrig data slik at angriperne ikke får tilgang til denne.
 4. Sikkerhetsløsninger: Kjøp sikkerhetsløsninger med tilstrekkelig sikkerhetsfunksjonalitet. Implementer også avanserte sikkerhetsløsninger som brannmurer og adferdsanalyseverktøy for å oppdage og blokkere ransomware.

Håndtering av ransomware-angrep

I tilfelle et ransomware-angrep, er en rask og strukturert respons avgjørende:

 1. Isolering: Isoler den infiserte enheten fra nettverket for å forhindre spredning.
 2. Identifisering: Bekreft at det er et ransomware-angrep og identifiser hvilken type ransomware som er involvert.
 3. Rapportering: Meld angrepet til relevante myndigheter og vurder om betaling er nødvendig.
 4. Gjenoppretting: Forsøk å gjenopprette dataene fra sikkerhetskopier i stedet for å betale løsepenger.
 5. Lærdom: Evaluer hendelsen for å forbedre fremtidig respons og forebygging.

Konklusjon

Ransomware er en alvorlig trussel som kan ha katastrofale konsekvenser for organisasjoner. Som IT-ansvarlig er det viktig å forstå hvordan ransomware fungerer, implementere forebyggende tiltak og ha en klar plan for håndtering i tilfelle et angrep. Ved å være forberedt og proaktiv kan organisasjonen din redusere risikoen for ransomware og beskytte kritiske data og tjenester.

Les mer om våre driftene Microsoft 365-løsninger her.

Les hva NSM skriver om ransomware her.

FAQ

Ransomware er ondsinnet programvare som krypterer filer eller systemer og krever en løsepenger for å gi tilbake tilgangen. Den fungerer ved å bruke krypteringsalgoritmer som gjør filene uløselige uten en dekrypteringsnøkkel.
Ransomware kan infisere systemer gjennom e-postvedlegg, skadelige lenker, utnyttelse av programvaresårbarheter, eller ved hjelp av ondsinnet programvare som Trojanere.
Betaling av løsepenger er ikke garantert å gi tilbake dataene, og det oppfordrer kriminelle til å fortsette med ransomware-angrep. I tillegg kan organisasjoner bli mål for fremtidige angrep etter å ha betalt.
Forebyggende tiltak inkluderer regelmessig oppdatering av programvare, opplæring av ansatte i å gjenkjenne phishing-forsøk, implementering av sikkerhetsløsninger som brannmurer og antivirusprogramvare, og regelmessige sikkerhetskopiering og testing av gjenopprettingsprosessen.
Noen kjente ransomware-varianter inkluderer WannaCry, Ryuk, Sodinokibi, og Maze. Listen over varianter endrer seg stadig ettersom nye varianter utvikles.
Det beste alternativet er å gjenopprette dataene fra sikkerhetskopier som er lagret offline og som ikke ble berørt av angrepet. Sikkerhetskopiering er en kritisk del av beskyttelsen mot ransomware.
En «sandbox» er en isolert virtuell miljø hvor ukjent programvare kan kjøres og analyseres for å oppdage ondsinnet atferd før det får tilgang til hovedsystemet.
Ransomware-angripere har utviklet mer sofistikerte angrepsmetoder, inkludert dobbel kryptering, målrettede angrep på store organisasjoner, og bruk av kryptovirus som sprenger seg selv for å unngå oppdagelse.
Del gjerne:

Flere imponerende enkle artikler

Vi gjør de digitale stegene for deg - imponerende enkelt!