Digitalisering - imponerende enkelt.

Vi i Bravo leverer IT-og AV utstyr, som en driftet tjeneste. Det vil si at vi kan stå for hele din digitale infrastruktur, uansett omfang!

Microsoft 365

Vi har utviklet et produkt som i enda større grad er tilpasset virksomhetens behov.

Nettverk

Det er stor forskjell i behovene hos ulike bedrifter, derfor skreddersyr vi nettverk til kundene.

IT-sikkerhet

Ikke bare må systemene og virksomhetens data være trygge, men også sikker og riktig backup.

Intranett

Få en smidig intern kommunikasjon, kunnskapsdeling og å samle interne tjenester på et sted.

Streaming

Vis innholdet du ønsker å presentere fra hvor som helst, i inn- og utland.

Digital signage

Vi er med gjennom hele prosessen; fra prosjektering, til leveranse, drift og service.

Møterom

Når kundene våre går inn i et møterom skal de kunne stole på at alt fungerer.

Når kundene våre går inn i et møterom skal de kunne stole på at alt fungerer.

Facility Management

Få oversikt over planlagte arbeidsoppgaver, service-forespørsler og alarmer, eller sensorer som blir trigget.

Gjestehåndtering

En digital løsning for gjestehåndtering forbedrer effektiviteten og er særdeles kostnadseffektiv.

Kapasitetsmåling

Få god innsikt i hvordan lokalet brukes i dag, og hvordan du kan tilpasse lokalet til den faktiske bruken.

Luftkvalitet

Forbedring av inneklimaet i lokalene har en direkte påvirkning på produktivitet, helse, velvære og energieffektivitet

Våre utvalgte prosjekter

Vi gjør de digitale stegene for deg –
imponerende enkelt!