Hurra, vi er nå ISO 9001- sertifisert!

ISO 9001 er den mest anerkjente kvalitetsstyringssystemstandarden på internasjonal basis. Sertifiseringen gir spesifikke krav som forbedrer bedrifters evne til å konsekvent levere produkter og tjenester som oppfyller kundens krav, står det på DNV sine sider.

For oss var dette en svært lærerik og givende prosess som anbefales alle. Aktivt arbeid med prosessforbedringer har alltid vært nært vårt hjerte, og i sentrum av hvordan vi ønsker å arbeide. Med ISO-sertifiseringen verifiserer vi at kunder og partnere kan være sikre på at vi kontinuerlig jobber med våre rutiner, dokumentasjon og internrevisjon. Med mål om å forbedre kundeopplevelsene og driftssituasjonen, forteller Bravos CEO, Mikael Osen.

Det er Bravos COO, Cathrine Hansen og Operations Manager, Andreas Wigestrand Sitter som har gått i bresjen for arbeidet med sertifiseringen.

"Prosessen hadde ikke vært mulig uten den flotte gjengen i Bravo, som alltid er fleksible og klare for forbedringer"

– Prosessen hadde ikke vært mulig uten den flotte gjengen i Bravo som alltid er fleksible og klare for forbedringer. Det er svært nyttig å få en ekstern og profesjonell vurdering av hvordan vi jobber med rutiner og kvalitet. Veldig gøy at vi får så gode tilbakemeldinger. Vi har hele tiden ønsker om forbedringer. Derfor er det fint å ha en standard som ISO 9001 å måle oss mot.

ISO 9001-sertifisert

Mot en ytterligere forbedret kundereise

Alle sammen i Bravo er stolte og glade over å bli ISO 9001- sertifisert. Bravo ser store fordeler ved standardisering og kvalitetssikring i alle ledd. Med dette sikrer vi at leveransen av tjenestene vi tilbyr optimaliseres, og vi gleder oss faktisk over arbeidet med blant annet dokumentasjon av avvik og å følge rutinene som er utarbeidet.

Sammen skal vi i Bravo fortsette å strekke oss mot en ytterligere forbedret kundereise. Det ved å skape flere innovative løsninger skreddersydd kundens behov og et fokus på leveranse av tjenester og produkter vi tilbyr, samt standardisering og rutiner knyttet til disse. Enten du er en liten eller stor bedrift. Vi i Bravo håper kundene våre nå, og i tiden fremover, opplever de positive fordelene ved sertifiseringen.

Del gjerne:

Ta kontakt dersom du har spørsmål knyttet til ISO 9001- sertifiseringen, eller andre spørsmål om våre tjenester og produkter!