Smartbygg

Teknologi som lar deg overvåke og drifte bygget – det er smart det!

Det blir stadig vanligere med hybride arbeidsplasser – en kombinasjon av arbeidsplass i kontorlokalene og hjemmekontor, eller som konsulent ute hos kunde. Mange virksomheter tenker derfor nytt rundt kontorareal og antall arbeidsplasser som de til enhver tid trenger. Med hjelp av våre sensortjenester kan du ta datadrevne valg basert på reell bruk – uten å måtte synse eller gjette.

På en smart arbeidsplass er sensorer koblet sammen i smarte systemer, som overvåker og styrer alt fra temperatur og inneklima, booking av arbeidsplasser og møterom til gjesteregistrering og renhold etter behov. 

Kort sagt en friskere og triveligere arbeidsplass.

Den hybride arbeidsplassen

Med hybride arbeidsplasser – kontorlokaler og hjemmekontor – tenker mange virksomheter nytt rundt kontorareal og antall arbeidsplasser. Med måling av faktisk bruk kan du tilpasse kontorlokalene bedre.

Besøksregistrering

Når dere får besøk til kontoret, hvordan håndterer virksomheten gjester som ankommer? Er de overlatt til seg selv og tilfeldigheter, eller registrerer de seg enkelt på en skjerm, slik at du blir varslet og kan ta de godt i mot?

Aktivitetsbasert renhold

Det sier seg kanskje selv, men hvorfor bruke tid og penger på renhold av arbeidsplasser, møterom og lokaler som ikke har vært i bruk? Utfordringen er at de som utfører renhold og service ikke kjenner til bruksfrekvens.

Luftkvalitet

På en arbeidsplass er godt inneklima viktigere enn mange er klar over – både for de ansattes vel og ve, men også for å oppnå bedre styring av temperatur og ventilasjon. Godt inneklima er god økonomi.

Ønsker du kostnadsfri befaring eller har andre spørsmål knyttet til smartbygg?

Vi viser gjerne, og forteller deg hvordan gode smartbyggløsninger er en god investering – for både business og ansatte. Stor eller liten, vi har løsningene – ta kontakt og finn ut mer!