Artikler

Microsoft 365: Sømløs overgang fra Business Premium til E3

Overgangen fra Microsoft 365 Business Premium til E3 kan virke utfordrende for mange bedrifter. Med en rekke nye funksjoner på den ene siden, og behovet for å unngå avbrudd i den daglige driften på den andre, er det lett å føle seg overveldet. Her tar vi sikte på å demystifisere prosessen og gi deg de verktøyene du trenger for å gjøre overgangen så sømløs som mulig. Med riktig forberedelse, blir overgangen like enkel som en prat over en kaffe.
et isometrisk bilde av legoklosser i neongrønn og neonrosa mot en mørk blå bakgrunn. små API-koblinger går ut fra klossene. i forgrunnen for klossene ligger microsoft 365-logoen. bravo 365

Når selskapet ditt vokser og utvikler seg, endrer seg også behovet for digitale verktøy. For mange bedrifter som starter med Microsoft 365 Business Premium på grunn av dets kostnadseffektivitet og rikholdige sett av produktivitets- og sikkerhetsverktøy, kan det komme en tid da de vokser seg for store for 300 brukers grensen, eller har behov for mer avanserte funksjoner som tilbys av Microsoft 365 E3. Overgangen mellom disse lisensene kan virke utfordrende og vanskelig, men med riktig forberedelse kan det gjøres sømløst og uten avbrudd for bedriftens daglige drift.

🔍Forstå dine nåværende og fremtidige behov innenfor Microsoft 365

Før du vurderer en overgang, er det viktig å forstå de spesifikke behovene din organisasjon har. Microsoft 365 Business Premium tilbyr et omfattende sett av verktøy for bedrifter, inkludert avanserte sikkerhetsfunksjoner og enhetsadministrasjon. Det er imidlertid begrensninger når det gjelder antall brukere og noen avanserte funksjoner som er tilgjengelige i E3, som større lagringskvoter og bedre støtte for compliance.

📅 Planlegg overgangen

Overgangsprosessen fra Microsoft 365 Business Premium til E3 bør planlegges nøye for å minimere potensielle avbrudd. Dette inkluderer:

  • Tidsplanlegging: Velg en overgangsperiode der det er minst mulig forstyrrelse for selskapetr ditt, som utenfor arbeidstiden eller i helgene.
  • Forbered brukerne: Informer ansatte om overgangen og eventuelle midlertidige endringer de kan oppleve. Opplæring eller ressurser om nye funksjoner i E3 kan også være nyttig. Vi anbefaler også at brukerne oppfordres til å gi beskjed dersom de merker en negativ forskjell ved byttet.
  • Teknisk forberedelse: Sørg for at IT-teamet ditt er klart til å håndtere overgangen, inkludert eventuelle nødvendige endringer i konfigurasjon og policyer. Dersom du har en IT-partner, vil de tenke på dette og planlegge dette for deg.

🚀Utfør overgangen

Overgangen selv er relativt rett frem, siden Microsoft 365-tjenestene er skybaserte, og dataene dine allerede er lagret i Microsofts sky. Det vill ikke bære behov for omfattende datamigrering. Skiftet omfatter hovedsakelig lisensendringer og eventuell omkonfigurering for å utnytte nye funksjoner du ikke har hatt tilgang til tidligere.

📈 Økonomisk analyse av overgangen

Microsoft 365 Business Premium koster i skrivende stund 243,10 NOK, mens Microsoft 365 E3 (inkl Teams) koster 480,40 NOK. Begge prisene er med årlig bindning, og per bruker per måned. Å forstå kostnadsforskjellen mellom Microsoft 365 Business Premium og E3, samt beregning av Return on Investment (ROI), er essensielt. Dette innebærer en vurdering av potensielle besparelser fra forbedret effektivitet, reduserte driftskostnader, og økt sikkerhet og compliance-etterlevelse. Ved å gjøre en detaljert kostnadsanalyse vil du hjelpe selskapet ditt å vurdere den økonomiske verdien av en oppgradering, belyse produktivitetsgevinster og fremheve sikkerhetsforbedringer som følger med E3.

Dersom du føler at dette ikke er noe du har kunnskapsgrunnlag for å gjøre, bistår vi i Bravo deg gjerne med dette.

Bilde tatt ovenfra en trapp. En person går ned trappen i høyt tempo. En annen person sitter i en stol med pc på fanget.
Bravo leverer blant annet skreddersydde Microsoft 365-løsninger til Bjørknes Privatskole.

⚙️Tilpassede løsninger og hybridmiljøer

For bedrifter som allerede har tilpassede løsninger og integrasjoner i bruk, reiser overgangen til E3 spørsmål om kompatibilitet. E3 tilbyr utvidede muligheter for tilpasning og integrering, som sikrer at eksisterende tilpasninger kan vedlikeholdes og videreutvikles. Dersom du ikke sitter på dybdekunnskap innenfor Microsoft-universet med Microsoft-partnere eller konsulenter kan være nødvendig for å sikre en problemfri overgang.

🔄Etter overgangen: overvåking og tilpasning

Etter at overgangen er fullført, er det viktig å ikke hvile på laurbærene. Overvåking av systemets ytelse og innsamling av tilbakemeldinger fra brukere er nøkkelen til suksess. Dette sikrer at eventuelle problemer adresseres raskt, og at organisasjonen kontinuerlig tilpasser seg for å maksimere nytten av de nye verktøyene og funksjonene som E3 tilbyr.

🌌Etter overgangen: overvåking og tilpasning

Overvåking av systemets ytelse og innsamling av tilbakemeldinger fra brukere er nøkkelen til suksess. Dette sikrer at eventuelle problemer adresseres raskt, og at organisasjonen kontinuerlig tilpasser seg for å maksimere nytten av de nye verktøyene og funksjonene som E3 tilbyr.

📚Opplæring og støtte

Opplæring og støtte er kritiske komponenter i etterfasen av en lisensovergang. Det er essensielt å gi ansatte de ressursene og kunnskapen de trenger for å utnytte de nye verktøyene fullt ut. Dette kan omfatte alt fra interne workshops og opplæringssesjoner til online kurs og ressursbiblioteker. Investering i opplæring sikrer at overgangen ikke bare er teknisk sømløs, men også at den medfører en merkbar forbedring i hvordan arbeidet utføres.

📌Konklusjon

Overgangen fra Microsoft 365 Business Premium til E3 representerer en betydelig oppgradering med mange fordeler for voksende bedrifter. Ved å følge en nøye planlagt prosess, forstå de økonomiske og tekniske implikasjonene, og investere i opplæring og tilpasning, kan ditt selskap sikre en sømløs overgang. Dette vil ikke bare forbedre den daglige driften men også posisjonere deg for fremtidig suksess og innovasjon.

Med riktig forberedelse og støtte, kan din organisasjon utnytte det fulle potensialet av Microsoft 365 E3 og navigere bedre i den digitale fremtiden.

🟢…Psst! Med en IT-partner er ikke dette noe du trenger å ha et forhold til. I Bravo tilbyr vi en tjeneste som vi kaller for Bravo 365, der vi bistår deg i store og små ting knyttet til Microsoft 365.

FAQ

Overgangen fra Microsoft 365 Business Premium til E3 innebærer en oppgradering av din organisasjons abonnement for å blant annet få tilgang til mer avanserte funksjoner innen compliance, og støtte for flere brukere.
Du bør vurdere en oppgradering hvis din organisasjon har vokst utover 300 brukere, eller hvis du trenger tilgang til mer avanserte funksjoner innenfor compliance, eller mer lagringsplass.
Med riktig forberedelse og veiledning kan overgangen gjøres sømløst uten merkbare avbrudd i ditt selskaps daglige drift.
Forbered organisasjonen ved å planlegge overgangen utenfor arbeidstid eller i helgene, informere og forberede brukerne på eventuelle endringer, og sikre at IT-teamet er klart til å håndtere den tekniske siden av overgangen.
Teknisk forberedelse kan inkludere oppdatering av policyer, konfigurasjon av nye funksjoner, og sikring av at alle brukere har tilgang til de tjenestene de trenger.
Overgangen fra Microsoft 365 Business Premium til E3 påvirker vanligvis ikke direkte lisensieringen av eksisterende applikasjoner og tredjeparts integrasjoner. E3-abonnementet inkluderer ofte bredere og mer avanserte funksjoner, som kan forbedre samarbeid og integrasjon med tredjepartsapplikasjoner. Det er imidlertid viktig å vurdere eventuelle spesifikke krav eller kompatibilitetsproblemer med tredjepartsprogramvare før oppgraderingen. Microsoft eller programvareleverandørene selv kan tilby ressurser og støtte for å sikre kompatibilitet.
Ja, Microsoft tilbyr en rekke opplæringsressurser og støtte for brukere og IT-personell som skal over til E3. Dette inkluderer online kurs, webseminarer, og dokumentasjon tilgjengelig gjennom Microsoft Learn-plattformen og Microsoft Docs. Disse ressursene dekker et bredt spekter av emner, fra grunnleggende introduksjon til E3-funksjoner til avanserte administrasjons- og sikkerhetsfunksjoner. I Bravo tilbyr vi også opplæringskurs for å sikre at overgangen skjer på best mulig måte.
For fjernarbeidere eller geografisk spredte team, er nøkkelen til en vellykket overgang god kommunikasjon og planlegging. Sikre at alle ansatte er informert om overgangen og tidsrammen for denne. Bruk Microsofts administrasjonsverktøy for å oppgradere lisenser sentralt, noe som sikrer at alle brukere får tilgang til de nye funksjonene samtidig, uavhengig av deres fysiske plassering. Det kan også være nyttig å tilby virtuell opplæring og støtteressurser, slik at fjernarbeidere kan lære om de nye funksjonene og beste praksiser for bruk, samt opprette en dedikert støttekanal for eventuelle spørsmål eller problemer som oppstår under overgangsprosessen.
Del gjerne:

Flere imponerende enkle artikler

Vi gjør de digitale stegene for deg - imponerende enkelt!