Artikler

Reduser mengden IT-avfall med Device as a service (Daas)

Device as a service (Daas) er en modell hvor du som bedrift kan leie enheter, som datamaskiner, nettbrett eller smarttelefoner, i stedet for å kjøpe dem. Inkludert i denne tjenesten får du installasjon, vedlikehold, oppdatering, sikkerhet og support av enhetene, for en fast sum i måneden. Dette gjør det både tidsbesparende, forutsigbart økonomisk, og sørger for at din maskinvare alltid er oppdatert – uten at du selv trenger å bruke tid på det.
Illustrasjon av pc og diverse deler til pc som ligger utover et bord. Device as a service.

I Bravo jobber vi ut fra fem steg som vi kaller for Bravo Steps: Behovskartlegging, leveranse, drift, finansiering og sirkulærøkonomi. Stegene er viktige for oss nettopp fordi de også er viktige for deg og din bedrift. Du kan lese mer om Bravo Steps her.

La oss dykke dypere i steget som omhandler sirkulærøkonomi.

♻️ En sirkulær IT-bransje

Miljødirektoratet definerer sirkulærøkonomi slik: «I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer inn i ny produksjon.» (Dypdykk i sirkulær økonomi på NHO sine sider).

IT-bransjen blir ofte sett på som en miljøversting (sammen med klesindustrien), fordi mange forbrukere av tekniske duppeditter alltid er på jakt etter det nyeste på markedet, som ofte resulterer i en bruk og kast tankegang. Her er det viktig å spørre seg selv: «Trenger jeg egentlig den nye mobiltelefonen? Trenger jeg egentlig det beste mobilkameraet på markedet?»

For bedrifter, som faktisk trenger teknisk utstyr for store summer, kan man ta del i sirkulærøkonomien ved å benytte seg av Device as a service, forkortet Daas. Når man benytter seg av denne leasing-tjenesten sørger du for at maskinvaren alltid er oppdatert, du har utstyr tilpasset din bruk og du sørger for at når pc-en omsider har tatt kvelden, så blir det materialgjennvunnet for å utnytte ressursene, fremfor å kaste den på dynga.

Både leverandører, kunder og brukere må være en del av prosessen for å redusere IT-avfall. Vi i Bravo tar vårt ansvar som leverandør ved å ta ansvar for hele livssyklusen til dine devicer, fra tidspunktet du bestiller og hele veien til du ikke trenger utstyret lenger. Da sikrer vi at du har oppdatert teknologi, i tillegg til at ingen devicer går til spille.

Samtidig er det viktig for oss at dine behov for effektivitet blir ivaretatt. Dersom du har PC-er som er ulike, som har systemer som ikke snakker sammen og så videre, vil det ikke lønne seg å fortsette med dem. Rett og slett fordi effektiviteten blir lavere.

👩‍💻 Men hva skal du egentlig gjøre med devicer som samler støv?

Enten du er ny til Daas-tjenesten eller allerede har en avtale, så kan det dukke opp noen spørsmål på veien. Her er noen spørsmål vi har blitt stilt, som kanskje kan hjelpe deg:

En ansatt har sluttet og vi har dermed en PC til overs, men ingen planer om å ansette med det første. Hva gjør vi med pc-en vi har til overs, leverer vi den tilbake?

Det er helt opp til deg! Om du er helt sikker på at du ikke har bruk for den lengre, kan du levere den tilbake til oss. Eller så kan du beholde enheten hos deg, i tilfelle det skulle dukke opp en aktuell kandidat.

Hvilke devicer kan man lease gjennom Daas?

Vi tilbyr leasing av IT og AV-utstyr, alt fra pc-er til utstyr i møterom.

Hva skjer med de gamle PC-ene, evt andre devicer, når vi er ferdige med dem?

De går videre til gjenbruk eller resirkulering. Når vi sletter data og frisker opp produktene, får de nytt liv, og andre kan få god bruk for dem. Eller så går de til gjenvinning hvor verdiene blir tatt hånd om og sortert på riktig måte.

Kan jeg levere mitt gamle utstyr til dere i Bravo?

Det kan du! Selv om du ikke har behovet for utstyret ditt lenger, kan vi finne en ny match, eller sørge for at det blir resirkulert for å best mulig ta vare på verdiene som ligger i ditt gamle utstyr.

🤝 6 fordeler med Device as a service (Daas)

I tillegg til å redusere miljøbelastningen har Daas flere fordeler. Du kan skalere opp eller ned antall enheter etter behov, du får økonomisk forutsigbarhet og tilgang til moderne teknologi uten store investeringer. Les mer om fordelene i denne artikkelen: 6 fordeler med Device as a service.

Har du flere spørsmål om hvordan Daas-ordningen funker? Send det til oss på hei@bravosteps.no!

Vil du få artiklene vår rett inn i innboksen? Da kan du melde deg på artikkel-nyhetsbrevet vårt.

Del gjerne:

Flere imponerende enkle artikler

Vi gjør de digitale stegene for deg - imponerende enkelt!