Artikler

6 fordeler med Device as a Service (DaaS)

I dagens hurtigutviklende teknologilandskap er bedrifter stadig på jakt etter nye måter å effektivt administrere teknologiske ressurser på. Tradisjonelt har investeringer i datamaskiner, mobile enheter og annen teknologi krevd store engangskostnader, som ofte har ført til betydelig økonomisk belastning for bedrifter. Imidlertid har en innovativ forretningsmodell kalt «Device as a Service» (DaaS) begynt å omforme måten organisasjoner anskaffer og administrerer teknologiske enheter på. En modell som ikke bare gir deg en mer forutsigbar kontantstrøm, men som også er grønn – og gir deg en sirkulær økonomi.
Device as a service illustrasjon

Hva er Device as a Service (DaaS)?

Device as a Service (DaaS) representerer en revolusjonerende forretningsmodell der du ikke lenger trenger å investere store summer når du kjøper datamaskiner, nettbrett, skrivere og andre teknologiske enheter. I stedet for å kjøpe denne maskinvaren, leier du dem gjennom en abonnementsordning. Dette abonnementet inkluderer vanligvis ikke bare selve enheten, men også tilknyttede tjenester som vedlikehold, oppdateringer, sikkerhetsløsninger og til og med resirkulering når enheten er utdatert. Vi i Bravo tilbyr oss også å kjøpe ut hele din eksisterende PC-park når du blir driftskunde av oss, uansett om det handler om 10 eller flere hundre maskiner.

DaaS ligner på andre kjente tjenestemodeller som Software as a Service (SaaS) og Infrastructure as a Service (IaaS), der programvare og infrastruktur tilbys som tjenester i stedet for produkter.

Fordeler med Device as a Service

1. Kostnadseffektivitet

En av de mest fremtredende fordelene med DaaS er kostnadseffektiviteten. Tradisjonelt krever kjøp av datamaskiner og teknologiske enheter en betydelig engangsinvestering. DaaS-modellen eliminerer denne kostnaden ved å tillate organisasjoner å spre kostnadene jevnt over abonnementsperioden. Dette gir deg større forutsigbarhet når det gjelder utgifter og gjør det lettere å administrere budsjetter. Det sikrer deg også en stor enhetskontroll over tid, som vanligvis resulterer i 20% lavere IT-kostnader per år. Som IT-ansvarlig betyr dette at du kan bruke en større andel av budsjettet ditt på innovasjon, istedenfor drift.

Kostnadsoptimalisering handler ikke bare om å redusere kostnader, men også om å maksimere verdien av investeringen din. DaaS gir deg tilgang til avansert teknologi som kan forbedre produktiviteten, effektiviteten og konkurranseevnen din. Ved å utnytte DaaS kan du oppnå en balanse mellom å investere i de beste teknologiske verktøyene samtidig som du holder kostnadene under kontroll.

2. Enkelhet i administrasjon

DaaS-tilbydere tar på seg ansvaret for enhetsadministrasjonen. Dette inkluderer vedlikehold, reparasjoner og programvareoppdateringer. Du kan derfor frigjøre tid og ressurser som ellers ville blitt brukt på å håndtere tekniske problemer. Denne forenklingen i administrasjonen gir deg også  muligheten til å fokusere mer på kjernevirksomheten og strategiske initiativer.

3. Tilgang til ny teknologi

Teknologiske fremskritt skjer i raskt tempo, og det kan være utfordrende for bedrifter å holde tritt med de nyeste enhetene og løsningene. Med DaaS kan du alltid ha tilgang til de mest oppdaterte enhetene uten behov for å foreta gjentatte investeringer. Dette kan gi en konkurransefordel ved å utnytte de nyeste teknologiene.

4. Fleksibilitet og skalerbarhet

Enten det er behov for å skalere opp eller ned antall enheter, kan dette gjøres enkelt gjennom abonnementsmodellen. Dette gir deg muligheten til å tilpasse deg endringer i markedsforholdene uten å måtte håndtere store mengder overflødig maskinvare, eller store uforutsigbare investeringer.

5. Avansert administrasjon og sikkerhet

I Bravo tilbyr vi avansert administrasjon og sikkerhet som en del av abonnementstjenesten. Dette inkluderer ekstra lag med sikkerhet, sentralisert overvåking av enheter og konfigurasjon av enheter i samsvar med din bedrifts retningslinjer. Dette hjelper deg med å opprettholde en høy standard for datasikkerhet og personvern, uten at du trenger å forholde deg til flere forskjellige partnere.

6. Bærekraft og miljøvennlighet

DaaS-modellen har også positive miljøeffekter. Ved å inkludere resirkulerings- og kasseringstjenester som en del av abonnementet, sikrer DaaS-tilbydere at enheter blir håndtert på en miljøvennlig måte når de ikke lenger er i bruk. Dette kan hjelpe deg med å redusere ditt fotavtrykk og fremme bærekraft.

Mens DaaS-konseptet fortsatt er i vekstfasen, er det allerede klart at det har potensial til å forandre måten bedrifter anskaffer og administrerer teknologiske enheter på. Denne modellen gir en rekke fordeler som gjør den attraktiv for bedrifter i ulike bransjer. Den økonomiske fleksibiliteten, forenklingen av administrasjonen og tilgangen til de nyeste teknologiene er faktorer som gjør DaaS til en sterk kandidat for å forme fremtidens tilnærming til teknologiske ressurser.

For organisasjoner som ønsker å være konkurransedyktige i en stadig mer digitalisert verden, kan DaaS være svaret på å møte teknologiske utfordringer på en bærekraftig måte. Ved å utnytte abonnementsmodellen kan bedrifter frigjøre midler, tid og ressurser som kan omfordeles til mer strategiske initiativer. Samtidig kan de dra nytte av DaaS-tilbyderes ekspertise innen enhetsadministrasjon, sikkerhet og oppdateringer.

Vi samarbeider med Fleischer Finans i vår DaaS-løsning og kan med bakgrunn i det samarbeide tilby våre kunder en bærekraftig sirkulkær prosess. Les mer om Fleischer finans her.

Vanlige spørsmål rundt Device as a Service

Device as a Service (DaaS) er en forretningsmodell der bedrifter leier teknologiske enheter som datamaskiner, nettbrett og skrivere gjennom abonnementsordninger i stedet for å kjøpe dem. Dette inkluderer også tilknyttede tjenester som vedlikehold, oppdateringer, sikkerhet og resirkulering.
Med DaaS velger organisasjoner en abonnementsplan som passer deres behov for teknologiske enheter. De mottar enhetene, bruker dem i abonnementsperioden og får tilgang til tjenester som administrasjon, vedlikehold og sikkerhet. Etter abonnementsperioden returneres eller erstattes enhetene.
DaaS gir flere fordeler, inkludert kostnadseffektivitet ved jevne abonnementsutgifter, forenklet administrasjon med vedlikehold og oppdateringer inkludert, tilgang til ny teknologi uten gjentatte investeringer, fleksibilitet i skalerbarhet og avansert datasikkerhet.
DaaS eliminerer behovet for store engangskostnader for teknologiske enheter. I stedet fordeles kostnadene jevnt over abonnementsperioden, noe som gir bedre budsjettkontroll. Samtidig frigjør organisasjoner midler til innovasjon i stedet for bare drift.
DaaS har en positiv miljøpåvirkning ved å inkludere resirkulerings- og kasseringstjenester. Dette hjelper med å redusere elektronisk avfall og fremmer bærekraftig bruk av teknologi.
Etter endt abonnementsperiode kan du vanligvis velge å fornye abonnementet for å få tilgang til nyere enheter og tjenester. Vi kjøper da ut enhetene du har til daværende markedsverdi.
DaaS er relevant for en rekke organisasjoner, fra små bedrifter til større selskaper. Det er spesielt nyttig for organisasjoner som ønsker kostnadseffektivitet, enkel administrasjon og tilgang til avansert teknologi.
Del gjerne:

Flere imponerende enkle artikler

Vi gjør de digitale stegene for deg - imponerende enkelt!