En bedrifts samfunnsansvar

– viktigere enn noen gang

En bedrifts samfunnsansvar (CSR) er viktigere enn noen gang. For Bravo innebærer vårt samfunnsansvar bærekraft, sosialt ansvar, selskapets etiske retningslinjer og hvordan vi driver vår business, hver dag. Vi tror at samfunnsansvar ikke er noe en bedrift bør «pynte» seg med, men det må komme innenfra. «Hjertet» til Bravo må bestå av ønske om å drive på en samfunnsforsvarlig måte.

«Vi har begrensede mengder ressurser på planeten»

Vår nettside heter «Bravosteps». Vet du hvorfor? Vi jobber etter en seks-stegs modell, hvor sirkulærøkonomien står sentralt. Det er ingen hemmelighet at som en IT-bedrift med i installasjoner hos over 1500 kunder, krever det en ekstra innsats fra oss, og kundene våres. Målet med Bravosteps er å påvirke miljøet minst mulig negativt, og mest mulig positivt. Vi har begrensede mengder ressurser på planeten. Spesielt gjelder dette for ressursene vi bruker i teknologi. Teknologiutviklingen avhenger av at vi bevarer disse ressursene. I sirkulærøkonomien gjenbrukes materialene i produkter så lenge og så mange ganger som mulig, før de resirkuleres som siste utvei. Les mer om modellen her.

Hva vi gjør i dag for å gjøre hverdagen mer bærekraftig:

  • Tilbyr demontering

  • Tilbyr sanering av gammelt utstyr

  • Innsamling og gjenvinning av teknisk utstyr

  • Gjenkjøpsverdi på alt utstyr til våre kunder

Vi opplever at alt for mange bedrifter kaster teknologisk utstyr for digitalisering når de opplever at det ikke virker, eller at bedriften bestemmer seg for å oppgradere alt utstyr for å «henge med i tiden». Teknologien er her for å bli og utviklingen er spådd til å bare utvikle seg raskere og raskere i årene som kommer. For å sikre en bærekraftig utvikling har vi over tid tilegnet oss kunnskap om hvordan vårt utstyr kan utnyttes til det maksimale. 

Samfunnsansvar og bærekraft handler ikke bare om miljøaspektet. Sosialt ansvar er også en viktig del av CSR. For at kunder og leverandører skal ha det bra, er det en forutsetning at våre ansatte er tilfredse i jobben. Et tiltak vi har iverksatt er ukentlige medarbeider undersøkelser. Spesielt i Korona året 2020 er det viktig å se og anerkjenne våre ansatte på en god måte, når vi ikke ser hverandre daglig, slik som før. Ved ukentlige undersøkelser får vi muligheten til å øyeblikkelig fange opp utfordringer våre ansatte opplever, enten i arbeidet eller privat. Vi har troen på at ved fornøyde ansatte, kunder og leverandører vil også effektiviteten og suksessen eksistere. For alle parter.

Våre etiske retningslinjer omhandler hvordan vi, som ansatte opptrer ovenfor hverandre og kundene våres, men like mye hvordan vi opptrer utenfor arbeidstiden. Vi skal bestå av verdiene ærlighet, utvikling og samarbeid. Av den grunn har det hele tiden vært viktig å ansette personer som gjenspeiler disse verdiene, og noe vi føler vi har lykkes med.

Alle disse standpunktene og verdiene ovenfor former til sammen vår daglige business og «hjertet» i Bravo. Fordi, samfunnsansvar må komme innenfra.

Allerede i 2017 ble Bravo på miljøfyrtårnsertifisert og på nytt i 2020. Det er vi er stolte av, men det stopper ikke der. Vi holder for tiden på med en ISO-sertifisering og vil hele tiden se etter nye måter, som vil bidra til å styrke vårt samfunnsansvar.

Del gjerne:

Vi kan hjelpe deg med den digitale infrastrukturen, enten du er en liten eller stor virksomhet. Ta kontakt så kommer vi raskt tilbake til deg!