Arctic Securities: auditorium og konferanseløsninger.

I hjertet av Norges finansielle landskap, ligger Arctic Securities – en titan innen finansielle tjenester og en pioner i global forbindelse. Sommeren 2019 åpnet en ny æra i Arctics historie, da vi, Bravo, trådte inn for å revolusjonere deres auditorium og konferansefasiliteter. Med en kundebase spredt over hele kloden, fra de travle gatene i Tokyo til Wall Streets summende korridorer, sto Arctic overfor en utfordring som gikk utover det ordinære: hvordan møte behovene til en divers og global brukermasse, samtidig som man overholder de høyeste standarder for kvalitet og brukervennlighet?

artic securities konferanseløsning møterom

Arctic Securities behov.

I vår innledende dialog med Arctic Securities, en av Norges fremste uavhengige finanstjenesteleverandører sommeren 2019, avdekket vi et komplekst spektrum av utfordringer. Med en globalt spredt kundebase, stående overfor en mangfoldig infrastruktur og sofistikerte behov, stod Arctic overfor betydelige begrensninger i sitt arbeid. Deres auditorium, ofte presset utover sin maksimale kapasitet, var et eksempel på hvordan fysiske rom og foreldet teknologi satte grenser for deres potensiale.

En av de mest fremtredende utfordringene var Arctics mangfoldige brukergruppe, som spente over et bredt spekter av teknologiske preferanser og behov. Dette mangfoldet, langt fra unikt i vår erfaring, krevde imidlertid at vi, Bravo, nøye forstod og tilpasset oss deres ønskede bruksmønstre for å sikre optimale løsninger. Vår tilnærming måtte være teknologiagnostisk, samtidig som vi ivaretok enkel brukervennlighet og opprettholdt høy kvalitet.

En annen kritisk faktor var inkonsistensen i de tidligere teknologiløsningene hos Arctic. Manglende kompatibilitet mellom ulike systemer førte til frustrerende forsinkelser ved møtestart, noe som underminerte brukernes tillit til teknologien de stolte på. Vår oppgave ble derfor å gjenoppbygge denne tilliten, gjennom nøye utvalgte, harmoniske løsninger som kunne integreres sømløst i Arctics daglige virksomhet.

En teknologisk symfoni: finpikslet LED-skjerm og fremtidsrettede løsninger.

Gjennom et intimt samarbeid, lanserte vi en løsning som gikk utover det tradisjonelle. En finpikslet LED-skjerm ble hjertet i auditoriet, ikke bare som et visuelt midtpunkt, men som et kraftsentrum for distribusjon. Dette ble kombinert med et smidig distribusjonssystem, designet for å koble auditoriet ikke bare med andre møterom på stedet, men også med verden utenfor gjennom strømmeløsninger og online plattformer. I denne digitale tidsalderen var det ikke lenger nok å tenke på rommet man står i; det var nødvendig å bygge broer til hvert hjørne av kloden hvor Arctic hadde et fotavtrykk.

auditorium artic securities

Lav brukerterskel møter høy kvalitet.

Vår løsning gav hver enkelt deltaker, enten de var i rommet eller tusenvis av kilometer unna, en følelse av å være der, midt i handlingen. Med muligheten for både trådløs og trådbundet tilkobling, og strømming fra andre møterom, ble hvert rom et potensielt sentrum for global kommunikasjon.

Det vi satte i gang, var ikke bare en teknologisk oppgradering, men en transformasjon av brukeropplevelsen. Alt var designet for å være sømløst, med en plug and play-tilnærming, og med et kritisk fokus på å eliminere brukerfrustrasjon. Vi var fast bestemt på å gi Arctic et verktøy som ikke bare møtte deres nåværende behov, men som også var robust og fleksibelt nok til å vokse med dem.

Bilde av en firkantet blå mikrofon i et auditorium.
Arctic-brandet høytaler i et av bedriftens auditorium

Gjenopprettet tillit og global forbindelse hos Arctic Securities.

I etterkant av oppgraderingen, i et tett samarbeid med Arctic, foretok vi en grundig evaluering. Resultatet? En gjenopprettet tillit til teknologien, en utvidet fleksibilitet, og viktigst av alt, en løsning som resonnerer med Arctics visjon og måte å presentere seg selv på i verden. Arctic Securities’ auditorium ble ikke bare et møterom; det ble et vitne til og en katalysator for global tilkobling og kommunikasjon – en sann refleksjon av deres pionerånd og dedikasjon til innovasjon.

Dette er noe av det vi leverte til Arctic Securities.

limegrønn ikon som viser ordet Bravo i morsekode

Les mer om Arctic Securities her.

Les mer om våre løsninger innenfor streaming her

Del gjerne:

Vil du vite mer om våre møterom-, eller andre lignende AV-løsninger?