Sensorløsninger for den hybride arbeidsplassen

Optimaliser din hybride arbeidshverdag med sensorløsninger

Hvordan brukes lokalene?

Hvor mange arbeidsplasser trenger virksomheten å ha tilgjengelig? Vet du det er det enkelt å tilpasse lokalene til bruken, få bedre utnyttelse, og samtidig spare tid og penger. Du tar datadrevne valg, basert på reell bruk, uten å måtte synse eller gjette.

Det kan avdekkes ved å måle bruk av møterom og hver enkelt arbeidsplass. Data samles inn via sensorer som registrerer hvilke rom og plasser som er i bruk, og gir god oversikt over hvordan lokalene brukes og faktisk behov.

Bravo tilbyr løsninger som lar deg styre belegget i lokalene og behovet for arbeidsplasser. De ansatte får oversikt over tilgjengelige arbeidsplasser, og kan selv booke møterom og arbeidsplass for hele eller deler av dagen. Dette er en unik og fleksibel løsning, med utallige muligheter:

  • Få full oversikt over ressursene
  • Ta datadrevne beslutninger
  • Skap flyt i hverdagen til medarbeiderne
  • Visuell fremstilling av data i et oversiktlig dashboard
den hybride arbeidsplassen

Sensorer gir oversikt og best mulig plassutnyttelse.

Sensorer kan måle så mye – densitetssensorer måler hvor mange som befinner seg i et møterom eller på en arbeidsplass. Det gir håndfaste data på hvordan lokalene brukes. All sensordata er anonym, og løsningen har høy grad av sikkerhet.

Booking er integrert med Exchange og gjøres effektivt av de ansatte selv for å finne plass i lokalene fra sin egen mobil. De får opp oversikt over alle tilgjengelige arbeidsplasser og møterom, som enkelt kan reserveres og avbestilles.

Oversiktlige dashboards viser data fra alle sensorer i lokalene. og gjør det enklere å styre temperatur, ventilasjon og renhold. Du ser med en gang hvordan lokalene brukes, og kan foreta analyse av fremtidig behov. Dermed kan virksomheten ta datadrevne valg, uten synsing, og kan drifte mer lønnsomt.

Vi bruker blant annet norske Airthings og Neowit i våre prosjekter for plassutnyttelse, avhengig av ditt behov.

Ønsker du kostnadsfri befaring eller har andre spørsmål knyttet til smartbygg?
Vi viser gjerne, og forteller deg hvordan gode smartbyggløsninger er en god investering – for både business og ansatte. Stor eller liten, vi har løsningene – ta kontakt og finn ut mer!