Besøksregistrering

Hvor velkomne føler gjestene dine seg?

Når dere får besøk til kontoret, hvordan håndterer virksomheten gjester som ankommer? Er de overlatt til seg selv og tilfeldigheter, eller registrerer de seg enkelt via en skjerm, slik at du blir varslet og kan ta de godt i mot?

Velkommen til digital besøksregistrering.

En digital løsning for besøksregistrering er noe stadig flere får øynene opp for, som en del av en heldigital eller delvis betjent resepsjon.

Gjester til dine medarbeidere, vareleveranser og andre besøkende, vil enkelt kunne registrere seg og raskt bli tatt i mot uten unødvendig tidsbruk eller venting. Dette er en selvbetjent og brukervennlig løsning som også kan gi besøkende informasjon om trådløst gjestenett, parkering og annet.

Det er mange fordeler med en digital løsning for besøksregistrering, enten det er i en resepsjon med bemanning helt eller delvis, eller ubemannet. Kostnadsreduksjonen kan være betydelig når tid ikke går med til registrering av alle besøkende, som enkelt gjør dette selv.

Det gjør besøkshåndteringen smidig og effektiv, samtidig som virksomheten har oversikt over besøkende, og sparer rutinemessige ressurser på manuell gjestehåndtering. Det betyr også økt sikkerhet og kontroll over lokalene.

Hvordan fungerer besøksregistrering?

I praksis innebærer en digital løsning at gjestene ankommer lokalene, og blir møtt av en skjerm for besøksregistrering. Der scanner de en QR-kode med mobilen, og får opp en nettside der de oppgir hvem de er og hvem de skal til. Så blir rette person varslet og kan hente sine besøkende.

En digital løsning kan også brukes til å ta i mot større grupper, til kurs og konferanser, og med mulighet for forhåndsregistrering. Bravo hjelper deg å finne den løsningen som passer din virksomhet best, og benytter markedsledende teknologi. Ikke bare er det enkelt og ressurssparende, det bare virker.

Eksempel på hvordan besøksregistrering via mobil kan fungere:

  • Besøkende bruker mobilen for å scanne en QR-kode fra besøksskjermen
  • De besøkende oppgir informasjon om seg selv og hvem de skal besøke
  • Den som skal besøkes får melding på SMS om at de har besøk

Bedret sikkerhet.

NSM nevner beskyttelse av fysisk lokasjon som noe som blir viktigere i årene som kommer, i sin veileder for sikkerhetsstyring.

Ved registrering kan besøkende tildeles et tilgangsnivå, kodet i et adgangskort eller digital token, som styrer tilgangen til ulike deler av bygningen. Systemet sikrer at besøkende kun har tilgang til relevante områder. Dette reduserer risikoen for at uvedkommende får tilgang til konfidensielle steder som serverrom eller forskningslaboratorier, sk sosial manipulasjon.

besøksregistrering

Ønsker du kostnadsfri befaring eller har andre spørsmål knyttet til smartbygg?

Vi viser gjerne, og forteller deg hvordan gode smartbyggløsninger er en god investering – for både business og ansatte. Stor eller liten, vi har løsningene – ta kontakt og finn ut mer!