IT-sikkerhet

Styrk IT-sikkerheten din med Bravo 365.

Å beskytte virksomhetens digitale eiendeler og data er mer avgjørende enn noensinne. Bravo 365 gir deg en helhetlig løsning for IT-sikkerhet. Våre eksperter gjør deg godt sikret mot potensielle trusler, slik at du tryggt kan fokusere på kjernevirksomheten.

IT-sikkerheten i Bravo 365.

Bravo 365 minimerer risikoen for skadelige angrep som kan true dine verdifulle data. Våre skreddersydde sikkerhetsoppsett er tilpasset din arbeidshverdag og gir deg tryggheten til å utforske den digitale verdenen, uansett om du gjør det fra kontoret eller hytta. 

Med regelmessige oppdateringer og kontinuerlig overvåkning tilbyr vi deg en ekstra grad av trygghet, og du kan føle deg trygg i et trussellandskapet som er i konstant endring.

Med sikkerhetsregler som tilpasses de forskjellige enhetene du bruker, kan du enkelt jobbe på tvers av plattformer uten å bekymre deg for sikkerheten. Dette gir deg friheten til å være produktiv hvor som helst, når som helst.

Det er strenge krav til oppbevaring og beskyttelse av personopplysninger, både for private eller offentlige virksomheter. Alle dokumenter og data oppbevares naturligvis i henhold til EUs personlovgivning når du bruker Bravo 365. 

Alt av IT-sikkerhet fra Microsoft 365
bilde av møterom med bookingpanel utenfor

Helhetlig tilnærming til IT-sikkerhet.

Selv om teknologiske fremskritt har gitt oss avanserte sikkerhetsløsninger, er det dessverre ofte menneskelig svikt som åpner dørene for cyberangrep og datainnbrudd. Dette problemet oppstår på grunn av flere faktorer, inkludert mangel på bevissthet, dårlig opplæring og feilvurderinger. 

Vi tilbyr alle kunder en oppstartsworkshop for alle ansatte, slik at de kan få en dypere forståelse for den nye løsningen. Dette er ikke bare for å lette overgangen til den nye løsningen, men også for å legge til rette for en grundigere forståelse av IT-sikkerhet.

Vår tilnærming inkluderer også hvordan de skal benytte seg av de sikkerhetsfunksjonene som er implementert. Det skaper en konsistent og enhetlig praksis når det gjelder sikkerhet på tvers av organisasjonen. Resultatet er at risikoen for at ansatte utilsiktet utsetter systemene for potensielle trusler blir redusert.

Vi holder også de ansatte informert fortløpende via e-post. Disse e-postene inneholder informasjon om alt fra endringer i systemene til mulige sikkerhetstrusler som er aktuelle.

Noen av sikkerhetselementene i Bravo 365.

Ledende sikkerhetsteknologi som er basert på Microsoft Defender beskytter dokumenter og persondata i infrastrukturen i Bravo 365. Det
gjør at du har veldig god beskyttelse mot alt fra virus, phishing, skadevare, gisselvare – selv søppelpost.

Flere sikkerhetselementer er inkludert som en konfigurert del av Bravo 365, blant annet:

Ofte stilte spørsmål om IT-sikkerhet.

Hvordan sikrer Bravo 365 mine data mot trusler?
Vi benytter avanserte funksjoner som sanntids trussel-deteksjon og proaktivt forsvar for å oppdage og blokkere kjente og ukjente skadelige programmer.

Hva om jeg allerede har en IT-avdeling?
Bravo 365 komplementerer din eksisterende IT-avdeling ved å håndtere basis IT-drift, slik at din avdeling kan fokusere på bedriftskritiske oppgaver.

Hvordan sikrer dere utskrifter?
Vi kontrollerer printermiljøet, implementerer sikkerhetspolicyer og overvåker printeraktiviteten for å sikre konfidensielle utskrifter.

Tilbyr dere opplæring til ansatte?
Ja, vi tilbyr workshops som øker bevisstheten rundt IT-sikkerhet, slik at ansatte kan forstå og anvende sikkerhetsfunksjonene korrekt.

Hva med regelverk og personvern? Hvordan hjelper dere meg å overholde dette?
Vi sørger for at våre løsninger er i tråd med relevante regelverk, inkludert GDPR, slik at du kan unngå potensielle bøter eller sanksjoner og samtidig sikre dine kunders personvern.

Hvorfor er ansattefeil en trussel for IT-sikkerheten? Ansattefeil utgjør en betydelig trussel for IT-sikkerheten fordi de kan åpne dører for cyberangrep og datainnbrudd. Selv med avanserte teknologiske sikkerhetsløsninger, er det ofte menneskelig svikt som skaper sårbarheter, på grunn av faktorer som manglende bevissthet, dårlig opplæring og distraksjoner.

Hvordan holder Bravo 365 ansatte oppdatert om endringer og trusler?
Vi holder de ansatte informert gjennom regelmessige felles e-postmeldinger. Disse e-postene inneholder informasjon om alt fra systemendringer til aktuelle sikkerhetstrusler. Dette bidrar til å opprettholde ansattes bevissthet om IT-sikkerhet og oppdatert kunnskap.

 

Ønsker du styrke din IT-sikkerheten med Bravo 365?