Facility Management .

Bravo har i samarbeid med norske og internasjonale aktører utviklet et verktøy for Facility Management- tjenester, driftsselskaper og vaktmestere. Med løsningen får du oversikt over planlagte arbeidsoppgaver, service-forespørsler og alarmer, eller sensorer som blir trigget. Du ser hele oversikten fra et gulvplan-perspektiv, som gjør at du enkelt kan prioritere arbeidsoppgavene.

Denne løsningen er appbasert, og vil kunne gi driftsansvarlig komplett oversikt over alle bygg i porteføljen. Dette er en plattform med et åpent API, som vil kunne integreres med det meste; alt fra FDV-systemer, HVAC (Heat, Ventilation & Air- Condition) og sensorplattformer til adgangskontroll og låsesystemer.

Vil du få våre nye tjenester, og oppdatering på nyheter og prosjekter? Meld deg på vårt nyhetsbrev. Du kan når som helst melde deg av.

Bransjer relatert til denne tjenesten

Ønsker du kostnadsfri befaring eller har andre spørsmål knyttet til smartbygg?

Smartbygg / Den hybride arbeidsplassen

Både hjemmekontor og kontorkontor? Absolutt!

Det blir stadig vanligere med hybride arbeidsplasser – en kombinasjon av arbeidsplass i kontorlokalene og hjemmekontor, eller som konsulent ute hos kunde. Mange virksomheter tenker derfor nytt rundt kontorareal og antall arbeidsplasser som de til enhver tid trenger.

Hvordan brukes lokalene?

Hvor mange arbeidsplasser trenger virksomheten å ha tilgjengelig? Det kan avdekkes ved å måle bruk av møterom og hver enkelt arbeidsplass. Data samles inn via sensorer som registrerer hvilke rom og plasser som er i bruk, og gir god oversikt over hvordan lokalene brukes og faktisk behov.

Da er det enkelt å tilpasse lokalene til bruken, få bedre utnyttelse, og samtidig spare tid og penger. Du tar datadrevne valg, basert på reell bruk, uten å måtte synse eller gjette.

Bravo tilbyr løsninger som lar deg styre belegget i lokalene og behovet for arbeidsplasser. De ansatte får oversikt over tilgjengelige arbeidsplasser, og kan selv booke møterom og arbeidsplass for hele eller deler av dagen. Dette er en unik og fleksibel løsning, med utallige muligheter:

  • Få full oversikt over ressursene
  • Ta datadrevne beslutninger
  • Skap flyt i hverdagen til medarbeiderne
  • Visuell fremstilling av data i et oversiktlig dashboard

Sensorer gir oversikt og effektiv plassutnyttelse

Sensorer kan måle så mye – densitetssensorer måler hvor mange som befinner seg i et møterom eller på en arbeidsplass. Det gir håndfaste data på hvordan lokalene brukes. All sensordata er anonym, og løsningen har høy grad av sikkerhet.

Booking er integrert med Exchange og gjøres effektivt av de ansatte selv for å finne plass i lokalene fra sin egen mobil. De får opp oversikt over alle tilgjengelige arbeidsplasser og møterom, som enkelt kan reserveres og avbestilles.

Oversiktlige dashboards viser data fra alle sensorer i lokalene. og gjør det enklere å styre temperatur, ventilasjon og renhold. Du ser med en gang hvordan lokalene brukes, og kan foreta analyse av fremtidig behov. Dermed kan virksomheten ta datadrevne valg, uten synsing, og kan drifte mer lønnsomt.

Sensorene fra norske Airthings har mange funksjoner og målemuligheter, og tilpasses kundens behov for å utnytte lokalene optimalt.

Ønsker du kostnadsfri befaring eller har andre spørsmål knyttet til smartbygg?

Vi viser gjerne, og forteller deg hvordan gode smartbyggløsninger er en god investering – for både business og ansatte.

Stor eller liten, vi har løsningene – ta kontakt og finn ut mer!