Aktivitetsbasert renhold

En ressurseffektivere arbeidshverdag med sensorer.

Det sier seg kanskje selv, men hvorfor bruke tid og penger på renhold av arbeidsplasser, møterom og lokaler som ikke har vært i bruk? Utfordringen er at de som utfører renhold og service ikke kjenner til bruksfrekvens. Men det kan de, lett som bare det!

Dette er aktivitetsbasert renhold

Sensorer knyttet til Facility Management og inneklima registrerer også aktivitet i kontorlokalene. Dette baner vei for en ny tilnærming til renhold – aktivitetsbasert renhold. Et aktivitetsbasert renhold betyr at data deles med de som utfører service og renhold, slik at kun de områdene som har vært i bruk rengjøres. Det fører til en mer effektiv drift av lokalene dine, og kan spare deg for unødvendige kostnader.  

den hybride arbeidsplassen
stor skjerm for informasjon for fredrikstad kino

Styr hele bygget fra mobilen

Aktivitetsbasert renhold inngår gjerne som en del av en overordnet driftsløsning, som kan kobles opp mot kapasitetsmåling og smarte sensorer for å gi full oversikt over virksomhetens lokaler og behov for tilpassing av klima og vedlikehold. Bravo har utviklet et verktøy for Facility Management-tjenester, driftsselskaper og vaktmestere, i samarbeid med norske og internasjonale aktører. 

Driftsansvarlig har full oversikt over alle sine bygg fra en egen app. Med et åpent API kan løsningen integreres med det meste av systemer, fra FDV-systemer, HVAC (Heat, Ventilation & Air- Condition) og sensorplattformer til adgangskontroll og låsesystemer.

Skal vi ta en hyggelig prat om hvor smarte lokalene dine kan bli?