Indra Navia: digital skilting og møteromsløsninger.

I desember 2017 begynte den norske leverandøren av luftfartsteknologi, Indra Navia, på en bemerkelsesverdig reise da de flyttet til det toppmoderne Asker TEK-bygget. Dette bygget, utviklet av Skanska og eid av FERD, markerte et betydelig skritt i selskapets historie da det brakte sammen hovedkontoret i Oslo og avdelingen i Horten under ett tak.

møterom møteromsløsning indra navia møte bookingpanel

Utforming av en problemfri møteromsopplevelse.

Indra Navias overgang til det nye hovedkontoret innebar også en transformasjon av deres møteromsfasiliteter. Selskapet hadde slitt med en ineffektiv løsning, mye som mange andre organisasjoner, der løse kabler og en forvirrende brukeropplevelse førte til en tung avhengighet av intern støtte for å få møter i gang. Med erkjennelsen av denne utfordringen var hovedfokuset før flyttingen å etablere en løsning som ville gi enhetlighet på tvers av alle møterom, minimere brukerbarrierer og sikre robust pålitelighet med førsteklasses kvalitet. Selvfølgelig var en omfattende serviceavtale en viktig del av planen for å garantere maksimal oppetid.

Digital skilting som veiviser.

Med et område som spenner over imponerende 6 000 kvadratmeter fordelt over fire etasjer, presenterte de nye lokalene en mulighet til å forbedre informasjonsflyten i organisasjonen. Med 300 ansatte som skulle tilpasse seg et nytt bygg, var det avgjørende å formidle praktisk informasjon om flyttingen, kantinedetaljer, fasiliteter og tilgjengelige rom. Indra Navia henvendte seg til Bravo for en digital skiltløsning som skulle tjene dette formålet sømløst.

digital skilting indra navia
Hos Indra Navia har vi brukt digital skilting for å vise vei til møterom, kantine, gi informasjon mm.

Forenkling av globale hybridmøter.

Gitt Indras hyppige kommunikasjon med internasjonale kunder, spesielt i Spania, og deres avhengighet av plattformer som Teams, var Bravos tilnærming å holde møterommene så brukervennlige som mulig med et «plug & play»-design. Fokuset var på å skape optimale rom for Teams-møter, med muligheter for både dokumentdeling og taleanrop. Denne tilnærmingen sikret at Indras team kunne koble seg sømløst til internasjonale klienter og kolleger, og dermed forbedre deres globale rekkevidde.

Styrking av opplæring og utdanning.

Indra Navias nye hovedkontor fungerte også som vertssted for opplæring og kurs for kunder fra hele verden. FAT (Factory Acceptance Test)-rommene var utstyrt med AVoIP-teknologi, noe som ga instruktørene full fleksibilitet med hensyn til skjermflater og klasseromsoppsett. Disse rommene kunne enkelt slås sammen til ett større rom, der både lyd og bilde sørget for en rik læringsopplevelse for alle tilstedeværende.

Et hjem for fremtiden.

Indra Navias flytting til Asker TEK-bygget var ikke bare en endring av beliggenhet; det var et skritt mot en mer tilkoblet og effektiv fremtid. Med Bravos støtte klarte de å transformere møterommene sine til rom som fremmet global samarbeid og skape et nettverk for digital skilting som forbedret kommunikasjonen på tvers av organisasjonen. Denne reisen var drevet av en forpliktelse til enkelhet, pålitelighet og en dyp forståelse for Indra Navias unike behov, og den la grunnlaget for en vellykket fremtid på deres nye hjem.

Dette er noe av det vi leverte til Indra Navia.

limegrønn ikon som viser ordet Bravo i morsekode

Les mer om Indra Navia her.

Les mer om våre løsninger innenfor digital skilting her

Del gjerne:

Vil du vite mer om våre maritime / offshore – løsninger?

møterom møteromsløsning indra navia møte bookingpanel

Indra Navia: digital skilting og møteromsløsninger

Bakgrunn

I desember 2017 flyttet den norske leverandøren av luftfartsteknikk, Indra Navia, inn i det toppmoderne Asker TEK, utviklet av Skanska og eid av FERD. Dette var en samlokalisering mellom hovedkontoret i Oslo og avdelingen i Horten.

Leveransen bestod av 35 komplette møterom samt stillerom og undervisningsrom. Utfordringen de hadde med med den tidligere løsningen var at de i likhet med mange andre bedrifter ikke hadde noen god brukerreise for de ansatte. Dette kombinert med mange løse kabler og et forvirrende bruksmønster gjorde at de brukte mye intern support for å få møter i gang. Fokuset i forkant av leveransen ble derfor å komme frem til en løsning som var uniform for alle rom, med lav brukerterskel og ikke minst driftssikkert med god kvalitet – selvfølgelig med en god serviceavtale i bunn som sikrer oppetiden.

Prosjekt

Møterom og digital skilting for Indra sine nye lokaler i Asker TEK

Kunde

Indra Navia

Senior rådgiver

Marius Oddane

Digital Signage

I de nye lokalene, som er på hele 6000 m2 fordelt på fire etasjer, skulle det også opp en digital signage-løsning, med relevant og nyttig informasjon til de ansatte. Dette for å bedre informasjonsflyten, spesielt i oppstartsperioden hvor det var 300 ansatte som skulle orientere seg i et nytt bygg. Praktisk informasjon om flyttingen, lunsj/kantine, fasiliteter og hvilke møterom som var ledig ble kommunisert via Bravos digital signage-løsning.

bilde av møterom med bookingpanel utenfor

«Vi valgte Bravo på grunn av deres samarbeidsvilje og evne til å se våre behov. Indra vurderte også Bravo som den beste samarbeidspartneren for tiden etter hovedprosjektet.»

Møterommene

Løsningen på møterommene ble å holde det så enkelt som mulig med «plug & play». Indra kommuniserer mye via Skype/Teams med blant annet Spania og ikke minst deres internasjonale kunder verden rundt. Hovedfokuset er på dokumentdeling og tale. Derfor konsentrerte Bravo seg om å skape optimale rom for samtaler over Skype/Teams, med mulighet for video.

Les om løsninger til møterom og samhandling her!

FAT-rom

Indra har i sine lokaler opplæring og kurs for kunder fra hele verden. FAT-rommene ble utstyrt med AVoIP, noe som gir instruktørene full fleksibilitet med tanke på visningsflater og oppsett av klasserommet. Rommene kan også slås sammen til ett stort rom, der lyd og bilde vil følge med og gi en god opplevelse for alle i rommet.

Del gjerne:

Vil du vite mer om våre møterom-, eller andre lignende AV-løsninger?