Newsec: bedret arbeidsmiljø med sensorløsninger.

Newsec, et partnerdrevet selskap med over 2000 medarbeidere, har lenge vært dedikert til å skape verdier, øke avkastningen og forbedre miljøet i næringseiendom. Deres siste initiativ innebærer et nytt kontor i Oslos Vika-område, hvor Bravo Norge har levert en helhetlig løsning. Ved å kombinere IoT og Airthings-teknologi, har vi bidratt til å skape et inspirerende arbeidsmiljø som føles som hjemme for Newsecs ansatte. 

Newsec

Fra planlegging til resultater: vårt partnerskap med Newsec.

Hovedfokuset til Newsec var et ønske om å skape et hjem og en identitet for sine ansatte. Ettersom selskapet ser på trivsel og komfort, som en forutsetning for at ansatte skal kunne prestere på topp. I tillegg er Newsec et fremoverlent digitalt selskap, som underbygges av kjerneverdien innovasjon, gjennom å hele tiden søke, finne og teste nye digitale løsninger.

sensor som ligger på et bord hos Newsec
sensor sensorløsning newsec
veggfestet sensor som måler luftkvalitet

En enkel løsning for økt ytelse.

Å måle luftkvaliteten på arbeidsplassen er noe som fler og fler benygger med. Disse målingene gir oss verdifull informasjon om luftens renhet, fuktighetsnivå og andre viktige faktorer som påvirker trivsel og ytelse. Med disse dataene tilgjengelig kan du  tilpasse forholdene i lokalene for å skape det beste inneklimaet for våre ansatte. Dette kan for eksempel være justering av ventilasjonssystemer, optimalisering av temperaturkontroller og til og med plasseringen av planter som forbedrer luftkvaliteten. 

Dette bidrar til å redusere sykefravær, forbedre konsentrasjonen og øke den generelle trivselen. Kort sagt, luftkvalitetsmålinger gir oss den nødvendige innsikten for å sikre at arbeidsplassen føles som et andre hjem der alle kan prestere sitt aller beste.

møterom møteromsløsning for newsec
bookingpanel utenfor et møtersom hos Newsec

Sensorløsninger integrert i interiøren.

I hele lokalet til Newsec er det installert sensorikk fra det helnorske selskapet Airthings. Sensorikken samler inn data i henhold til luftkvalitet og luftfuktighet for å nevne noe. Den oppsamlede dataen brukes til å se hvordan Newsec kan optimalisere lokalene sine, samt utnytte de interne ressursene på en best mulig måte. En annen fordel er at man på bakgrunn av datagrunnlaget står i bedre stand til å forstå og hjelpe sine ansatte når de henvender seg med konkrete problemer.

 

Se gjerne vår video fra Newsec her:

Dette leverte vi til Newsec.

limegrønn ikon som viser ordet Bravo i morsekode

Besøk nettsiden til Newsec her.

Les mer om våre sensorløsninger her.

Del gjerne:

Vil du vite mer om våre maritime / offshore – løsninger?

Newsec

Newsec: bedret arbeidsmiljø med sensorløsninger

Får å sikre optimal luftkvalitet brukte vi sensorikk fra Airthings. Slik sikrer Newsec seg et godt inneklima i sine næringsbygg.

Kunden

Newsec ble grunnlagt i 1994 og er i dag et partnereid selskap med over 2000 medarbeidere. Selskapet tilbyr eiendomsbesittere, investorer og leietakere et bredt spekter av tjenester innen eiendomsforvaltning og rådgivning. Newsec er spesialister innen forvaltning og drift av næringseiendom med fokus på verdiutvikling, økt avkastning, fornøyde leietakere og et bedre miljø. De har nå flyttet til nye lokaler i Haakon VII gate i det lukrative byområdet Vika i Oslo. Bravo Norge har levert en totalløsning til Newsec med hovedvekt på IoT og Airthings for å sikre et optimalt inneklima og god luftkvalitet.

Prosjektet

Bravo har vært med i hele prosessen fra planlegging til gjennomføring og oppfølging i etterkant. Under planleggingsprosessen var det viktig for Bravo å se den daglige driften fra Newsec sine øyne for å kunne forstå behovene deres i relasjon til smarte digitale løsninger og IoT. For Newsec var det viktig at de ansatte til enhver tid skulle levere på absolutt høyeste nivå.

 

Må føles som et hjem

Hovedfokuset til Newsec var ønske om å skape et hjem og en identitet for sine ansatte. Ettersom selskapet ser på trivsel og komfort, som en forutsetning for at ansatte skal kunne prestere på topp. I tillegg er Newsec et fremoverlent digitalt selskap, som underbygges av kjerneverdien innovasjon, gjennom å hele tiden søke, finne og teste nye digitale løsninger.
På bakgrunn av disse fokusområdene så Bravo viktigheten av å legge til rette på best mulig måte gjennom IoT og Airthings.

IoT og Airthings

I hele lokalet er det installert sensorikk fra det helnorske selskapet Airthings. Sensorikken fra Airthings samler inn data i henhold til luftkvalitet og luftfuktighet for å nevne noe. En fordel er at den oppsamlede dataen brukes til å se hvordan man kan optimalisere lokalene sine, samt utnytte de interne ressursene på en best mulig måte. En annen fordel er at man på bakgrunn av datagrunnlaget står i bedre stand til å forstå og hjelpe sine ansatte når de henvender seg med konkrete problemer.

Samarbeidet

I en evaluering gjort i samarbeid med Newsec kommer det frem at Bravo har klart å imøtekomme Newsec sine ønsker. Installasjonen er sømløs og passer godt til designet og arkitekturen i deres nye lokaler. Dette er faktorer som bidrar til Newsec sine fokusområder; lokalene skal føles som et hjem og skape en identitet. Vi i Bravo håper og tror at løsningen, vi sammen med kunden har kommet frem til i dette prosjektet også vil kunne brukes videre av Newsec i møte med sine kunder innenfor næringseiendom.

Satsingen på et bedre inneklima gjennom IoT og digitale løsninger

Det å tørre å satse på å være et digital fremoverlent selskap kan føles overveldende for mange ledere. Bravo vet at ved å være nysgjerrig og ved å hele tiden ta de små skrittene mot en digital hverdag slik som Newsec, gjør at digitalisering av bedriften kan oppleves som mindre overveldende og kompleks. Er du eller dere usikker på hvor dere skal starte? Vi i Bravo er her for å bistå deg på veien.

Skjermene i Newsec sine lokaler er fra Samsung.

Kilder: www.newsec.no

Del gjerne:

Har du spørsmål knyttet til installasjonen?
Kontakt oss så hjelper vi deg!