Samhandling

La teknologien fremme god samhandling og effektivitet.

Når vi setter opp en løsning for deg vurderer vi nøye hvilke løsninger som passer dine behov best. For å legge til rette for bedret samhandling er det viktig at din digitale infrastruktur er tilpasset det arbeidet som skal utføres på arbeidsplassen, er tilpasset arbeidstakerne og deres behov, er tilpasset de aktuelle arbeidsformene og -prosessene  og oppfyller gjeldende lovkrav.

Din nye arbeidshverdag.

Å forbedre samarbeidet med riktig løsning innenfor digital infrastruktur handler om å tilrettelegge arbeidsplassen slik at de ansatte kan jobbe best mulig sammen uavhengig hvor de er.  Uansett om du sitter på kontoret, hjemme, jobber på reise eller fra en kafé, skal teknologien gjøre det mulig for deg å samarbeide med dine kollegaer, kunder eller partnere.

Med et kontinuerlig skiftende behov for utstyr og verktøy, er det viktig at du har interaktive samhandlingsrom som tilfredsstiller de økende digitale kravene som kommer med den hybride arbeidshverdagen. Akkurat hvilken løsning som passer best for din virksomhet er basert på dine behov, og dine krav til kvalitet, brukervennlighet og budsjett.

bilde fra høyskolen kristianias kantine der du ser kantinen
bilde av møterom med bookingpanel utenfor

Økt effektivitet.

En godt planlagt digital infrastruktur gir deg flere fordeler som legger til rette for en mer effektiv arbeidsplass. Noen eksempler er:

Effektivere arealbruk med free seating.

Når du jobber i en hybrid arbeidshverdag, vil måten du bruker kontoret på variere fra dag til dag. Fritt setevalg, også kjent som free seating, betyr at ingen har sin egen faste plass. I stedet kan alle velge den kontorplassen som passer dem best hver dag. Dette konseptet kan kombineres med ulike typer kontoroppsett, som cellekontorer, teamkontorer, åpne kontorområder og arbeidsplasser tilpasset ulike aktiviteter.

Fordelene med free seating er mange, bland annet:
Nordic Choice - styrerom med bøybare OLED skjermer

Noen av våre samhandlingsprosjekter.

Typiske områder der vi legger tilrette for økt samhandling ved bedret digital infrastruktur:

Vi opplever at Bravo lager imponerende løsninger som gjør det enkelt for oss å implementere videre i organisasjonen. I tillegg er de fremoverlent og yter en god service.

Samhandling og teknologi på sitt beste!

«I Bravo setter vi alltid kundens forventninger og ønsket utfall i fokus. Den tekniske løsningen spiller liten rolle om ikke behovet er forstått og løsningen tilpasset det. Vi er opptatt av å levere noe som ikke oppleves som for komplekst, men tilrettelegger for en god brukeropplevelse, uavhengig av hvor omfattende en installasjon er. Vi ønsker å være dyktigere enn våre konkurrenter, og er villige til å gå opp veiene for å kunne levere på det nivået, og samtidig sikre at kundene føler seg trygge.»

Steffen Johansen, Technical Advisor i Bravo

Vil du oppdage hvilke muligheter din virksomhet har?

Vi viser gjerne, og forteller deg hvordan en god digital infrastruktur er en god investering – for både business og ansatte. Stor eller liten, vi har løsningene – ta kontakt og finn ut mer!