Artikler

Enhetssikkerhet i Microsoft 365: EDR og XDR-funksjoner

I en verden hvor teknologi stadig utvikler seg, blir det også viktigere å holde våre digitale liv trygge. Med stadig flere enheter koblet til internett, fra våre telefoner til våre datamaskiner, øker også risikoen for digitale trusler. Microsoft 365, et populært verktøy for produktivitet, tilbyr avanserte sikkerhetsløsninger for å bekjempe disse truslene. To nøkkelbegreper i denne sammenhengen er EDR (Endpoint Detection and Response) og XDR (Extended Detection and Response).
Illustrasjon som vider XDR og EDR i Microsoft 365 ved å ha en isometrisk illustrasjon av PC med en lås på

Hva er EDR?

Innenfor Microsoft 365 finnes det mange akronymer. EDR står for Endpoint Detection and Response. Tenk på «endepunkter» som enhetene du bruker hver dag – din laptop, mobiltelefon, eller nettbrett. Disse enhetene kan være mål for cyberangrep, som virus eller hacking. EDR er som et avansert vaktsystem som overvåker disse enhetene kontinuerlig. Det sjekker for uvanlige aktiviteter eller tegn på at noe skadelig prøver å bryte seg inn. Dersom noe mistenkelig oppdages, hjelper EDR med å identifisere og stoppe truslene. Det er som å ha en digital sikkerhetsvakt som alltid er på vakt.

Hva er XDR?

XDR utvider dette konseptet. XDR som står for Extended Detection and Response, tar XDR sikkerhet til et nytt nivå ved å ikke bare se på enkeltenheter, men ved å koble sammen informasjon fra hele nettverket ditt. Dette inkluderer e-poster, applikasjoner, og til og med skytjenester. XDR er som en sikkerhetsleder som har oversikt over hele bygningen, ikke bare enkelte rom. Denne tilnærmingen tillater raskere og mer effektiv respons på sikkerhetstrusler, og gir en mer helhetlig beskyttelse mot komplekse angrep.

Hvorfor bør man bruke både EDR og XDR i Microsoft 365?

Det er det mulig å bruke både EDR og XDR til å beskytte dine digitale arbeidsområder. EDR sørger for at hver enkelt enhet er sikret mot angrep og XDR sørger for at data og sikkerhetsanalyser fra hele nettverket kombineres for å gi en mer robust forsvarsmekanisme.

Er dette inkludert i alle Microsoft 365-lisenser?

EDR og XDR-funksjoner innenfor Microsoft 365 er ikke automatisk inkludert i alle lisenser, og kan kreve både abonnement på spesifikke tjenester og konfigurasjon for å bli fullt utnyttet.

EDR er delvis integrert i Windows, men for å få full utnyttelse av EDR-funksjoner kreves en viss grad av konfigurasjon. Dette inkluderer innstillinger for trusselsdeteksjon, responsstrategier, og tilpasning til organisasjonens spesifikke behov.

XDR krever vanligvis en lisens på høyere nivå, som Microsoft 365 E5. M365 E5 inkluderer flere sikkerhetsprodukter som Defender for Office 365, Defender for Endpoint, Defender for Identity mm. For å få mest mulig ut av XDR, må det også gjøres en konfigurasjon.

Mer om konfigurasjon og vedlikehold av EDR og XDR i Microsoft 365

Konfigurasjon

Tilgangen til EDR og XDR i Microsoft 365 avhenger alltså av lisensen du har. Hvis du har disse sikkerhetsfunksjonene, kommer de ofte med en standardkonfigurasjon som dekker grunnleggende behov. Imidlertid kan «god» konfigurasjon variere basert på din organisasjons unike behov og sikkerhetskrav. Det kan være nødvendig å tilpasse sikkerhetspolicyer, finjustere varslingssystemer, og integrere med eksisterende sikkerhetsinfrastruktur. Videre krever disse systemene jevnlig vedlikehold og oppdateringer for å holde tritt med nye trusler og endringer i IT-miljøet. Lisens-leverandører tilbyr støtte og ekspertise, men det er viktig å vurdere behovet for tilpasninger og regelmessig vedlikehold for å sikre optimal sikkerhet. Vi tilbyr dette i vår driftede tjeneste Bravo 365 som du kan lese mer om her.

Vedlikehold

Når det gjelder vedlikehold av EDR og XDR funksjoner i Microsoft 365, er det avgjørende å holde systemene oppdaterte og optimaliserte for å håndtere stadig skiftende cybertrusler. Dette innebærer regelmessig overvåking og oppdatering av sikkerhetsprotokoller, trusselsignaturer og oppførselsanalysemodeller. Ettersom nye typer malware og angrepsmetoder kontinuerlig utvikles, må EDR og XDR-systemene tilpasses for å oppdage og reagere på disse nye truslene. Dette kan inkludere å justere trusselsensitiviteten, oppdatere regler for mistenkelig aktivitet, og integrere med nyere sikkerhetsteknologier. I tillegg er det viktig å regelmessig gjennomgå og revidere sikkerhetspolicyer og responsplaner for å sikre at de fortsatt er effektive. Effektivt vedlikehold krever et samarbeid mellom IT-teamet, sikkerhetspersonell og leverandører, som alle spiller en rolle i å sikre at EDR og XDR-funksjonene forblir robuste og klar til å beskytte organisasjonens digitale ressurser mot avanserte trusler.
Er ikke dette noe du har tid, mulighet eller lyst til å holde i selv er dette noe vi gjerne hjelper deg med.

Hva betyr dette for deg?

Selv om en lisens kan tilby tilgang til EDR og XDR med en grunnleggende konfigurasjon, er det viktig å vurdere behovet for tilpasninger, regelmessig vedlikehold og oppdateringer for å sikre at disse sikkerhetssystemene er konfigurert på en optimal måte for din bedrift.

Her kan du lese mer om hva Microsoft skriver om forskjellige typer cyberangrep.

FAQ

EDR er et sikkerhetssystem som overvåker endepunkter som laptops, mobiltelefoner, og nettbrett for å identifisere og stoppe cybertrusler.
XDR utvider EDR ved å integrere data fra hele nettverket, inkludert e-post, applikasjoner, og skytjenester, for å gi en mer helhetlig beskyttelse mot komplekse angrep.
De beskytter digitale arbeidsområder ved å sikre enkeltenheter (EDR) og ved å kombinere data og analyser fra hele nettverket (XDR) for en mer robust forsvarsmekanisme.
Nei, disse funksjonene er ikke inkludert i alle lisenser. I de lisensene der du har denne type løsninger krever de konfigurasjon for å utnyttes fullt ut.
Konfigurasjonen kan inkludere tilpasning av sikkerhetspolicyer, finjustering av varslingssystemer, og integrasjon med eksisterende sikkerhetsinfrastruktur.
Standardkonfigurasjonen dekker grunnleggende behov, men optimal sikkerhet kan kreve tilpasning til din organisasjons unike behov. Dette kan omfatte tilpasning av sikkerhetspolicyer og integrering med eksisterende infrastruktur.
EDR og XDR beskytter godt mot et bredt spekter av cyberangrep, sikrer dine digitale arbeidsområder, og hjelper med å holde forretningsdata trygge. Dette er avgjørende i en tid med økende digitale trusler.
Del gjerne:

Flere imponerende enkle artikler

Vi gjør de digitale stegene for deg - imponerende enkelt!