Artikler

Hvordan trackes IT-sikkerhet i Microsoft 365?

I dagens digitale landskap er sikkerhet en av de viktigste prioriteringene for selskaper. Microsoft 365, en av de mest brukte skybaserte produktivitetspakkene, tilbyr en rekke sikkerhetsfunksjoner for å beskytte data og brukere. Denne artikkelen går i dybden på hvordan sikkerhet i Microsoft 365 trackes, slik at du kan få en grundig forståelse av verktøyene og metodene som brukes.
isometrisk bilde av lego-klosser i blått, grønn og rosa. over klosene ligger microsoft 365-logoen

Microsoft 365 Security Center

Microsoft 365 Security Center er hovedportalen for å administrere og overvåke sikkerheten i Microsoft 365-miljøet. Her finner du en omfattende oversikt over sikkerhetstilstanden i organisasjonen din, inkludert advarsler, trusler og anbefalinger.

Oversikt og instrumentpanel

Instrumentpanelet gir en umiddelbar oversikt over sikkerhetsstatusen. Det viser viktige sikkerhetsindikatorer, inkludert antall aktive trusler, sikkerhetsadvarsler og anbefalte tiltak. Dette gir IT-ansvarlige en rask forståelse av hva som krever umiddelbar oppmerksomhet.

Trusselbeskyttelse

Microsoft 365 Security Center inkluderer avanserte trusselbeskyttelsesverktøy som Microsoft Defender for Office 365. Dette verktøyet beskytter mot e-posttrusler som phishing, skadelig programvare og andre avanserte trusler. Ved å bruke maskinlæring og avansert analyse kan Microsoft Defender oppdage og blokkere trusler før de når brukerne.

Advanced Threat Analytics (ATA)

Advanced Threat Analytics (ATA) er et verktøy som hjelper til med å identifisere og undersøke mistenkelig aktivitet i nettverket. ATA overvåker trafikk og brukeradferd for å oppdage uvanlige mønstre som kan indikere et sikkerhetsbrudd.

Atferdsanalyse

ATA bruker atferdsanalyse for å oppdage avvik fra normal aktivitet. Ved å lære seg typiske brukermønstre kan ATA identifisere når en konto oppfører seg på en måte som avviker fra det vanlige, noe som kan være et tegn på kompromittering.

Sanntidsvarsler

Når ATA oppdager mistenkelig aktivitet, genererer det sanntidsvarsler som IT-ansvarlige kan bruke for å undersøke og iverksette tiltak. Dette gjør det mulig å reagere raskt på potensielle trusler og minimere risikoen for skader.

Compliance Manager

Compliance Manager er et verktøy for å hjelpe bedrifter med å overholde regulatoriske krav og beste praksis for sikkerhet (også kalt governance & compliance). Dette verktøyet gir en oversikt over organisasjonens samsvar med ulike standarder og forskrifter.

Risikostyring

Compliance Manager identifiserer risikoer og gir anbefalinger for å redusere disse. Det sporer fremdriften i gjennomføringen av sikkerhetstiltak og gir innsikt i hvor godt organisasjonen overholder sikkerhetskrav.

Rapportering og revisjon

Verktøyet gir detaljerte rapporter som kan brukes i revisjoner og til å dokumentere samsvar. Dette er spesielt nyttig for bedrifter som er underlagt strenge regulatoriske krav og trenger å vise at de har nødvendige sikkerhetstiltak på plass.

Azure Security Center

Azure Security Center er en sentral del av Microsofts sikkerhetsløsninger og integrerer med Microsoft 365 for å gi en helhetlig oversikt over sikkerheten i både sky- og lokale miljøer.

Trusseloppdagelse og respons

Azure Security Center bruker avanserte analyser for å oppdage trusler på tvers av hele organisasjonen. Det gir også automatiserte responstiltak for å håndtere trusler så snart de oppdages.

Sikkerhetsanbefalinger

Basert på kontinuerlig overvåking gir Azure Security Center anbefalinger for å forbedre sikkerheten. Dette kan inkludere tiltak som å styrke tilgangskontroller, konfigurere brannmurer og implementere sårbarhetsskanninger.

Sikkerhetsrapporter og analyser

Microsoft 365 tilbyr omfattende rapporteringsverktøy som hjelper IT-ansvarlige med å forstå sikkerhetstrusselen og effektiviteten av eksisterende sikkerhetstiltak.

Bruker- og aktivitetsrapporter

Rapporter om brukeraktivitet kan avsløre uvanlige mønstre, som påloggingsforsøk fra uvanlige steder eller tider. Dette hjelper med å oppdage potensielle kompromitteringer tidlig.

Trusselrapporter

Trusselrapporter gir innsikt i hvilke typer trusler som angriper organisasjonen og hvor effektive de eksisterende sikkerhetstiltakene er. Dette hjelper med å justere sikkerhetsstrategier basert på aktuelle trusler.

Spørsmål du kanskje sitter igjen med

Hvordan kan jeg konfigurere Microsoft 365 Security Center for å motta sanntidsvarsler på mobiltelefonen min?

Svar:For å konfigurere Microsoft 365 Security Center slik at du mottar sanntidsvarsler på mobiltelefonen din, kan du bruke Microsoft Authenticator-appen eller andre tredjepartsapper som støtter push-varsler. Først, sørg for at du har lastet ned og installert Microsoft Authenticator på mobilen din. Deretter logger du inn på Microsoft 365 Security Center og går til «Security alerts» eller «Alert policies». Her kan du sette opp varsler og spesifisere hvilke hendelser som skal utløse varsler. Når du har konfigurert dette, kan du koble varslene til mobiltelefonen din ved å legge til en autentiseringsmetode som støtter push-varsler, for eksempel Microsoft Authenticator. Dette sikrer at du umiddelbart blir varslet om sikkerhetshendelser, uansett hvor du befinner deg.

Hvilke spesifikke regulatoriske krav og sikkerhetsstandarder kan Compliance Manager hjelpe oss med å overholde, og hvordan tilpasses disse til ulike bransjer?

Svar: Compliance Manager kan hjelpe deg med å overholde en rekke regulatoriske krav og sikkerhetsstandarder, inkludert GDPR, ISO 27001, NIST, og HIPAA, for å nevne noen. Verktøyet tilbyr maler og vurderinger som er skreddersydd for ulike bransjer, slik som helsevesen, finans, og offentlig sektor. Dette gjør det mulig for organisasjoner å identifisere relevante kontroller og tiltak som må implementeres for å møte spesifikke krav. For eksempel, i helsesektoren kan Compliance Manager gi veiledning om hvordan man håndterer pasientdata i samsvar med HIPAA-kravene, mens finansinstitusjoner kan få hjelp til å etterleve kravene i GDPR for å beskytte kundedata. Dette tilpasser seg de unike behovene til forskjellige bransjer og sikrer at bedriften din følger de nødvendige forskriften.

Hva er de beste praksisene for å integrere Microsoft 365 sikkerhetsverktøy med eksisterende sikkerhetsløsninger vi allerede bruker i vår organisasjon?

Svar: Integrering av Microsoft 365 sikkerhetsverktøy med eksisterende sikkerhetsløsninger i organisasjonen kan gjøres ved å følge noen beste praksiser. Først og fremst er det viktig å ha en klar forståelse av hvordan dine nåværende sikkerhetsløsninger fungerer og hvilke typer data de overvåker. Deretter kan du bruke API-er og integrasjonsfunksjoner som tilbys av Microsoft 365 for å koble sammen ulike systemer. For eksempel kan du bruke Microsoft Graph API til å samle data fra forskjellige kilder og sammenstille dem i et sentralt dashboard. Samtidig kan du konfigurere Security Information and Event Management (SIEM)-systemer som Azure Sentinel for å konsolidere sikkerhetsdata og få en helhetlig oversikt over sikkerhetstrusler på tvers av alle plattformer. Det er også viktig å regelmessig gjennomgå og oppdatere sikkerhetsprotokoller for å sikre at alle systemer jobber sømløst sammen og gir optimal beskyttelse mot trusler.

Bravo som driftspartner for optimal sikkerhet i Microsoft 365

Selv om Microsoft 365 tilbyr en rekke avanserte verktøy for å administrere og overvåke sikkerheten, kan det være utfordrende for enkelte selskaper å håndtere dette internt, spesielt dersom de mangler dedikerte IT-ressurser eller ekspertise. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å samarbeide med en driftspartner. Vi tilbyr tjenester som en administrert tjenesteleverandør (Managed Service Provider, MSP), og kan ta ansvar for administrasjon og overvåking av sikkerheten i Microsoft 365-miljøet ditt. Med vår spesialiserte kunnskap og erfaring med Microsofts sikkerhetsverktøy, kan vi tilby skreddersydde løsninger som møter dine spesifikke behov. Vi sørger for kontinuerlig overvåking, implementering av sikkerhetstiltak, og rask respons på trusler, noe som gir deg tryggheten om at selskapets data og ressurser er godt beskyttet uten at du trenger å håndtere det selv. Samarbeid med oss kan derfor være en kostnadseffektiv og pålitelig løsning for å opprettholde en sterk sikkerhetsposisjon i Microsoft 365. Les mer om våre tjenester innenfor Microsoft 365 her.

Fasaden av Bjørknes Privatskole. Det er snø ute og en bil kjører forbi i en rundkjøring. Vi leverer Microsoft 365 til bjørknes
Vi leverer blant annet Microsoft 365-drift til Bjørknes Privatskole.

FAQ

Microsoft 365 Security Center er hovedportalen for å administrere og overvåke sikkerheten i Microsoft 365-miljøet. Det gir en omfattende oversikt over sikkerhetstilstanden, inkludert advarsler, trusler og anbefalinger.
Instrumentpanelet gir en umiddelbar oversikt over sikkerhetsstatusen, viser viktige sikkerhetsindikatorer, som antall aktive trusler, sikkerhetsadvarsler og anbefalte tiltak.
Microsoft Defender for Office 365 beskytter mot e-posttrusler som phishing, skadelig programvare og andre avanserte trusler ved å bruke maskinlæring og avansert analyse for å oppdage og blokkere trusler før de når brukerne.
Advanced Threat Analytics (ATA) er et verktøy som identifiserer og undersøker mistenkelig aktivitet i nettverket. ATA overvåker trafikk og brukeradferd for å oppdage uvanlige mønstre som kan indikere et sikkerhetsbrudd.
Atferdsanalyse i ATA betyr at verktøyet lærer seg typiske brukermønstre og kan identifisere avvik fra normal aktivitet, noe som kan indikere en kompromittering av en konto.
Når ATA oppdager mistenkelig aktivitet, genererer det sanntidsvarsler som IT-ansvarlige kan bruke for å undersøke og iverksette tiltak raskt for å minimere risikoen for skader.
Compliance Manager hjelper bedrifter med å overholde regulatoriske krav og beste praksis for sikkerhet. Det gir en oversikt over organisasjonens samsvar med ulike standarder og forskrifter, identifiserer risikoer og gir anbefalinger for å redusere disse.
Compliance Manager sporer fremdriften i gjennomføringen av sikkerhetstiltak og gir innsikt i hvor godt organisasjonen overholder sikkerhetskrav, samt gir anbefalinger for å redusere identifiserte risikoer.
Compliance Manager gir detaljerte rapporter som kan brukes i revisjoner og til å dokumentere samsvar med sikkerhetsstandarder og forskrifter.
Azure Security Center er en del av Microsofts sikkerhetsløsninger som integrerer med Microsoft 365 for å gi en helhetlig oversikt over sikkerheten i både sky- og lokale miljøer. Det bruker avanserte analyser for å oppdage trusler og gir automatiserte responstiltak.
Basert på kontinuerlig overvåking gir Azure Security Center anbefalinger for å forbedre sikkerheten, som å styrke tilgangskontroller, konfigurere brannmurer og implementere sårbarhetsskanninger.
IT-ansvarlige kan bruke bruker- og aktivitetsrapporter for å avsløre uvanlige mønstre, og trusselrapporter for å få innsikt i hvilke typer trusler som angriper organisasjonen og hvor effektive de eksisterende sikkerhetstiltakene er.
Rapporter om brukeraktivitet kan avsløre uvanlige mønstre, som påloggingsforsøk fra uvanlige steder eller tider, noe som hjelper med å oppdage potensielle kompromitteringer tidlig.
Trusselrapporter gir innsikt i aktuelle trusler og hjelper med å justere sikkerhetsstrategier basert på den nyeste informasjonen om hvilke trusler som er mest relevante for organisasjonen.
Del gjerne:

Flere imponerende enkle artikler

Vi gjør de digitale stegene for deg - imponerende enkelt!