IT-sikkerhet i 2023 – hva blir viktig å bemerke seg?

IT-sikkerhet med Bravo Norge AS

Bedrifter bør være oppmerksomme på følgende sikkerhetstrusler i 2023. Her er noen av de viktigste:

Cloud computing

Flere og flere bedrifter flytter sine IT-ressurser til skyen, noe som øker risikoen for datalekkasjer og cyberangrep. Det er viktig å sørge for at skytjenester fra leverandør er sikre og at bedriften har rutiner for å beskytte data i skyen.
Her er noen tiltak vi i Bravo anbefaler:
 • Gjennomgå leverandørenes sikkerhetspolicyer og -standarder for å sikre at de er i tråd med bedriftens egne krav.
 • Bedriften kan utføre risikoanalyser for å identifisere mulige sårbarheter i tjenestene. Din IT-leverandør bør også kunne være behjelpelig med dette, og arbeid med å løse dem.
 • Ta i bruk tilgangsstyring for å begrense tilgang til sensitive data og systemer til autoriserte personer.
 • Ha en plan for å håndtere sikkerhetsbrudd, inkludert å kunne stanse tjenestene raskt dersom ulykken først har skjedd.

Ransomware

Ransomeware fortsetter å være en alvorlig trussel for bedrifter i 2023, og det er viktig å ha gode sikkerhetsrutiner og backup-løsninger for å beskytte mot dette.
Noen tiltak vi anbefaler:
 • Utfør regelmessige sikkerhetskopier av viktige data og systemer. Disse bør lagres på en ekstern plassering som ikke er knyttet til det primære nettverket, for eksempel i skyen.
 • Ta i bruk scanningverktøy for å identifisere og lukke sårbarheter i nettverk og systemer.
 • Hold systemene og programmene oppdatert med siste sikkerhetspatcher.
 • Opplær ansatte om sikkerhetsrisikoer, spesielt phising-angrep og hvordan de kan unngå dem.

AI og maskinlæringsangrep

Angrepene kan bli mer avanserte som teknologien videreutvikler seg, derfor er det viktig å sikkerhetsløsninger som kan håndtere slike avanserte angrep. Enten du har en dedikert IT-ressurs inhouse eller en ekstern IT-leverandør, kan du spørre dem om de har følgende på plass:

Behavioral Analytics: Dette overvåker systemene og nettverkene for unormale og mistenkelige handlinger og reagerer på dem.

Sandboxing: Dette isolerer et potensielt farlig program eller prosess i et virtuelt miljø for å hindre at det sprer seg videre og skader systemet.

Kryptert data: Dette gjør det svært vanskelig for angriperen å få tilgang til, endre eller stjele sensitiv data.

Internet og Things (IoT)

Flere og flere enheter kobles til internett, noe som øker antallet potensielle angrepspunkter. Det er viktig å sørge for at IoT-enheter er sikre og at deres kommunikasjon er beskyttet.

For sikre bedriftens IoT enheter kan du gjøre blant annet disse tiltakene:

 • Utform en sikkerhetspolicy, som beskriver hva som er tillatt og ikke tillatt å gjøre med IoT-enheter og hvordan de skal håndteres og oppbevares.
 • Bruk robuste passord og autentiseringsmetoder. Dette hindrer uautorisert tilgang til enhetene.
 • Bruk kryptering for å beskytte kommunikasjonen mellom enhetene og tjenestene de kommuniserer med.
 • Overvåk og logg aktiviteten til enhetene for å oppdage mistenkelig oppførsel eller angrep.

Datasikkerhet og lovverk

Det kan være endringer i databeskyttelse og GDPR lovverk i 2023. Det er viktig å sørge for at bedriften er i samsvar med gjeldende lover og regler. Flere nettsteder gir korrekt informasjon som kan hjelpe deg i dette arbeidet.
Vi anbefaler:

Sidene gir deg tilgang til den nyeste informasjonen om GDPR og andre personvernregler i EU og Norge.

I tillegg anbefaler vi å delta på kurs og konferanser om emnet. I tillegg til å hjelpe deg med å holde deg oppdatert på endringer i lovverket, gir det deg muligheten til å stille spørsmål til eksperter.

Økt bruk av remote arbeid

Remote arbeid kan føre til økt risiko for sikkerhet, da ansatte ikke er på kontoret og ikke kan beskyttes av fysiske sikkerhetstiltak. Det er viktig å sørge for å beskytte sensitive data i et remote-arbeidsmiljø.
Vi anbefaler blant annet å implementere disse:
 • Bruk av sikker kommunikasjon: Bedriften bør bruke krypterte tjenester for e-post og instant messaging for å hindre at sensitiv informasjon blir avslørt under kommunikasjon mellom ansatte. Teams er et eksempel på en kryptert tjeneste for instant messaging.
 • Tilgangskontroll: Her bør bedriften sette opp systemer eller protokoller for tilgangskontroll for å sikre at kun autoriserte personer har tilgang til sensitiv data.
Alt av IT-sikkerhet fra Microsoft 365

Vi kan bistå din bedrift

Ved å være bevisst på de overnevnte sikkerhetstruslene i året som kommer og iverksette noen av tiltakene vi har anbefalt for deg vil du være ytterligere rustet mot cybertrusler.

Vi kan også bistå i arbeidet med å bekjempe datatrusler. Vi erfarer at det er omfattende og mange ting du som IT-ansvarlig skal følge med på samtidig. Hos oss verdsetter vi høy kompetanse, og jobber hver dag for å være oppdatert på nyheter og ny informasjon som kan hjelpe våre kunder med å være best mulig beskyttet mot datatrusler.

Del gjerne:

Flere imponerende enkle artikler

Vi gjør de digitale stegene for deg - imponerende enkelt!