Artikler

De største utfordringene bedrifter står overfor IT-budsjetter i 2024

isometriske tekniske løsinger i bakgrunnen, i neongrønn og litt rosa. glitter flyr rundt. stor grønn bravo logo i forgrunn av bildet.

2023 markerer et kritisk år for bedrifter globalt. Vi navigerer i et økende komplekst økonomisk og teknologisk landskap, og med teknologi som sentrum for moderne drift, blir IT-budsjettering en nøkkelfaktor for suksess. Men hvilke utfordringer står bedrifter overfor i denne sammenhengen nå som vi nærmer oss 2024?

ikoner som viser to figurer som pønsker på økonomi og it-budsjett

Bakgrunnen for utfordringene i 2023

Teknologi har lenge vært en katalysator for endring, men i 2023 har det blitt enda viktigere. Mange bedrifter har stått overfor usikre, uforutsigbare eller raske endringer i deres operasjonelle, økonomiske eller markedsrelaterte forhold som har vært vanskelige å håndtere. Og selv om IT muliggjør både kostnadseffektivitering og økt produktivitet har teknologiinvesteringer i år bidratt til utfordringene i år, noe som ser ut til å fortsette inn i 2024.

De største utfordringene for IT-budsjettering i 2024

  • Makroøkonomisk turbulens: En ustabil global økonomi har ført til usikkerhet i investeringsbeslutninger, og IT er intet unntak. Bedrifter må balansere behovet for teknologiinvesteringer med økonomiske realiteter. Les mer om det i finansavisen her.
  • Ressursmangel: Med teknologiens raske utvikling er det en konstant jakt på kvalifiserte IT-eksperter. Dette skaper press på IT-budsjetter når etterspørselen overgår tilgjengeligheten av kvalifisert personell.
  • Forsyningskjedeutfordringer: Fra chipmangel til logistikkforstyrrelser, forsyningskjedeutfordringene har direkte påvirket IT-prosjekter med blant annet forsinkelser og økte kostnader.
  • Prisstigninger fra programvareleverandører: Mens bedrifter øker sin avhengighet av digitale løsninger, har mange programvareleverandører økt prisene, noe som ytterligere belaster IT-budsjetter.

Hvorfor disse utfordringene er spesielt relevante for IT-budsjetter

I en verden hvor teknologi stadig blir mer integrert i hverdagen vår, står IT som en bærebjelke i enhver moderne bedrift. Men som med alle fundamentale systemer, kan uforutsette kostnader, ressursmangel, eller forsyningskjedebrudd skape bølger i hele organisasjonen. Det understreker betydningen av å være forutseende. Det blir derfor avgjørende for bedrifter å være proaktive og tilpasse IT-budsjetter for å reflektere disse utfordringene.

Hvordan bedrifter kan forberede seg på og takle disse utfordringene

Proaktiv planlegging, en fleksibilitet i IT-budsjettet, investering i opplæring og utvikling av interne talenter, og utforskning av kostnadseffektive teknologiløsninger som Microsoft 365, kan hjelpe bedrifter med å navigere i disse utfordringene. Ønsker man ikke å bruke resursser på å utvikle intern IT-kompetanse er det et godt alternativ å benytte seg av en driftspartner for IT. Driftspartnere har ofte faste månedspriser som fører til en forutsigbarhet i forhold til IT-kostnader.

Mens 2024 bringer med seg en rekke utfordringer for IT-budsjettering, gir det også bedrifter en sjanse til å omstrukturere, tilpasse og styrke sin teknologiske infrastruktur for fremtiden.

FAQ

Hvordan kan små bedrifter håndtere økte programvarekostnader?
Bravo Norge imponerende enkelt

Utforske skalerbare løsninger, forhandle med leverandører, ha en driftspartner som tilbyr faste kostnader og vurdere åpen kildekode-alternativer kan være noen metoder for å håndtere økte programvarekostnader. Hvilket alternativ din bedrift burde gå for avhenger av din situasjon og bransje.

Hvordan kan bedrifter forberede seg på forsyningskjedebrudd?

Diversifisering av leverandører, opprettholdelse av et reservelager av kritiske komponenter, og regelmessig overvåkning av forsyningskjeden kan hjelpe. Du kan også knytte deg tettere opp mot en partner som kan hjelpe deg å bli prioritert innenfor IT-tjenester og utstyr.

Hvordan kan bedrifter balansere behovet for teknologiinvesteringer med økonomisk usikkerhet?

Det er viktig å prioritere kritiske prosjekter, utforske finansieringsmuligheter, og vurdere avkastningen på investeringen nøye. Det blir vanligere å outsource IT-drift for å ha en fast IT-kostnad samtidig som den digitale infrastrukturen holdes oppdatert av eksperter. Dette blir ofte langt mer kostnadseffektivt enn å utvikle en sterk intern IT-kompentanse dersom det ikke kreves for kjernevirksomheten.

Del gjerne:

Flere imponerende enkle artikler

Vi gjør de digitale stegene for deg - imponerende enkelt!