Artikler

5 viktige punkter å vurdere før du tar i bruk Copilot

et bilde med isometriske grønne skyer, logoen for copilot og teksten "copilot for microsoft 365"

Å implementere Microsoft Copilot i din bedrift kan være en smart investering for økt produktivitet og effektivitet. Som din pålitelige IT-rådgiver, vil vi veilede deg gjennom nøkkelfaktorer du bør vurdere før du tar skrittet. Det er en kraftig AI-assistanse, men det er viktig å ha en tydelig strategi for å utnytte det på best mulig måte.

KI-Strategi: Hvordan vil du bruke Copilot?

Før du ruller ut Copilot, er det avgjørende å definere en kunstig intelligens (KI)-strategi. Tenk på hvordan KI-verktøy skal integreres i din bedrifts daglige rutiner. Det kan inkludere oppgaver som tekstgenerering, automatisering av koding eller analyse av store datamengder. Ha en klar plan for hvordan KI vil hjelpe deg med å nå dine forretningsmål.

Overholdelse av lover og regler

Før du tar i bruk Copilot bør du sikre at du overholder alle relevante lover og regler ved bruk av KI i din bedrift. Dette inkluderer personvernregler som GDPR og eventuelle bransjespesifikke forskrifter. Det er viktig å forstå hva som er tillatt og hva som ikke er når du bruker kunstig intelligens i bedriften din. Noen lover og regler vil være gjeldende for alle mens noen er bransjespesifikke.

et tilgangshjul som viser at copilot er i sentrum for m365-suiten

Content management og tilgangskontroll

Copilot har tilgang til all data som brukeren har, og den bruker hele datasettet når den svarer på spørsmål. Brukerne får ikke tilgang til mer data enn de allerede har, men siden Copilot gjør informasjonen lettere tilgjengelig, er det ekstra viktig med god tilgangsstyring og klassifisering av data. Du bør av den grunn implementere nødvendige content management- og tilgangskontrollmekanismer før du tar i bruk AI-assistenden. Dette inkluderer å begrense tilgang til sensitiv informasjon, slik som lønnsdata og HR-relaterte dokumenter, til kun autoriserte personer.

Intern kompetanse og opplæring

For å maksimere nytten av Copilot, må dine ansatte ha kompetanse innenfor bruken av KI-verktøy og Microsoft 365-suiten. Det er viktig å sørge for at teamet ditt er komfortabelt med verktøy som Word, PowerPoint, Outlook og Teams, da Copilot integrerer sømløst med disse programmene.
Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO, sier at mange norske bedrifter har en lang vei å gå i forhold til bruk av kunstig intelligens, og tempoet må opp1.

Vurdering av svar og kritisk tenkning

Selv om Copilot er en kraftig AI, gir den ikke alltid 100% riktige svar. Den kan også generere svar som kanskje ikke er relevante eller passende for din situasjon. Derfor er det viktig at brukerne utvikler en kritisk sans når de mottar svar fra KI-verktøy. Det er alltid en god praksis å dobbeltsjekke informasjonen og vurdere dens nøyaktighet og relevans.

bildet viser en oversikt over forskjellige Copilot-produkter

Microsoft Copilot for 365 har potensial til å forbedre produktiviteten og automatisere mange oppgaver i din bedrift. Med riktig strategi og retningslinjer kan du få mest mulig ut av denne kraftige AI-assistenten. Ta gjerne kontakt med oss for en grundigere diskusjon om hvordan du kan dra nytte av Copilot i din bedrift.

Les mer om Microsofts Copilot-nyhet her.

1 «NHO mener norske bedrifters KI-tempo må opp»

Del gjerne:

Flere imponerende enkle artikler

Vi gjør de digitale stegene for deg - imponerende enkelt!