Artikler

6 fordeler med en IT-driftspartner for små og mellomstore bedrifter

Verden er digital, og derfor er nøkkelen til suksess for små og mellomstore bedrifter en effektiv og pålitelig IT-infrastruktur. For å sikre suksess bør du velge en ekstern IT-driftspartner. 
Et bilde med en grønn isometrisk sky med microsoft 365 logoen i seg. den symboliserer det å være it-driftspartner innenfor microsoft 365

Men hvorfor bør du som SMB-leder ha et samarbeid med en IT-driftspartner?

I Norge står små og mellomstore bedrifter for den viktigste delen av privat sektor i Norge. Disse bedriftene står for rundt halvparten av den totale verdiskapningen. Er du en av dem som driver en liten eller mellomstor bedrift? Da bidrar du til avgjørende verdiskapning i landet vårt. Og mest sannsynlig er dere avhengig av IT i arbeidshverdagen.

Men med begrensede ressurser og ekspertise kan det være en utfordring å opprettholde en effektiv IT-drift internt. Valget av en IT-driftspartner er en strategisk beslutning som kan ha stor innvirkning på SMB-bedrifters effektivitet og vekst.

La oss utforske hvorfor et partnerskap med en IT-ekspert innenfor driftede Microsoft 365-tjenester kan være en game-changer for SMB-markedet. 

1. En IT-driftspartner bidrar til kostnadseffektivitet – bruk tiden din fornuftig

SMB-bedrifter opererer ofte med strammere budsjetter enn større selskaper. Å ha en IT-driftspartner kan være mer kostnadseffektivt enn å ansette og vedlikeholde et internt IT-team. Outsourcing til en driftspartner reduserer behovet for store investeringer i IT-infrastruktur, samt bidrar til å kutte kostnader knyttet til rekruttering, opplæring, og løpende lønnsutgifter. Dette frigjør verdifulle ressurser som kan allokeres til andre vekstfremmende aktiviteter.

2. Tilgang til ekspertise og teknologi

En av de største fordelene med en IT-driftspartner er tilgangen til et team av eksperter med bred kunnskap og erfaring. Dette sikrer at SMB-bedrifter får tilgang til den samme ekspertisen og de nyeste teknologiene som større selskaper, uten den store kostnaden det innebærer å ha slike ressurser internt. Dette inkluderer alt fra nettverkssikkerhet til skytjenester og databehandling til samhandling, enhetsadministrasjon og identitetsadministrasjon.

3. Fokus på kjernevirksomheten

Med en driftspartner til å håndtere IT-behovene, kan SMB-ledere og deres team fokusere mer på kjernevirksomheten. Dette betyr mindre tid brukt på IT-relaterte problemer, og mer tid på å utvikle strategier, bedre kundeservice, og drive med inntektsgenererende aktiviteter. Bruk den dyrebare tiden din smart, og sett vekk alt som har med IT å gjøre til de som kan det. Du gjør jobben din best uten administrasjon og forstyrrelser rundt IT.

4. Forbedret sikkerhet og compliance

For små og mellomstore bedrifter kan det være en stor utfordring å holde tritt med stadig skiftende sikkerhetskrav og datasikkerhetslovgivning. En IT-driftspartner som holder seg oppdatert på de nyeste sikkerhetsprotokollene og compliance-kravene, kan sikre at bedriftens data og systemer er godt beskyttet mot cybertrusler og datatap. Du kan også få hjelp til opplæring for de ansatte for å minske risikoen for brukerfeil.

et bilde av en sikkerhetsikon for IT i neongrønn farge

5. Skalerbarhet

Skalerbarhet er avgjørende for SMB-bedrifter i vekst. En IT-driftspartner kan raskt tilpasse tjenestenivået for å møte bedriftens skiftende behov, enten det er snakk om oppskalering ved vekst eller nedskalering i roligere perioder. En IT-driftspartner gir fleksibiliteten til å tilpasse IT-tjenester etter selskapets skiftende behov. Dette sikrer at selskapet raskt kan utnytte nye muligheter eller løse utfordringer som oppstår.

6. Kontinuerlig oppdatering og vedlikehold

Teknologien utvikler seg raskt, og det kan være utfordrende for SMB-bedrifter å holde tritt med de nyeste trendene og oppdateringene. En IT-driftspartner sikrer kontinuerlig oppdatering og vedlikehold av IT-systemene, noe som er avgjørende for å opprettholde optimal driftseffektivitet. Dette omfatter alt fra programvareoppdateringer til oppdatering av hardware. La partneren ta seg av oppdateringene, så kan du fokusere på utviklingen av selskapet. 

Ta riktig valg for bedriften din

For små og mellomstore bedrifter kan samarbeidet med en IT-driftspartner være en kritisk faktor for suksess. Ved å outsource IT-driften, kan SMB-bedrifter ikke bare spare kostnader, men også få tilgang til spesialisert ekspertise, forbedre fokus på kjernevirksomheten, styrke datasikkerheten, og sikre skalerbarhet. Alt i alt, et strategisk valg som kan gi SMB-er et betydelig konkurransefortrinn.

Vi i Bravo håndterer IT-drift innen Microsoft 365 og nettverk. Les mer om Holm Eiendoms gode opplevelse av oss her.

FAQ

En effektiv IT-infrastruktur er avgjørende fordi den muliggjør smidig drift, bedrer kommunikasjon, sikrer data, og støtter vekst og innovasjon i et digitalt drevet marked. For små og mellomstore bedrifter lønner det seg veldig skjelden å sitte på denne kompetansen inhouse.
En ekstern IT-partner kan tilby spesialisert ekspertise, kostnadseffektivitet, skalerbarhet, bedre sikkerhet og oppdatert teknologi, noe som frigjør interne ressurser til å fokusere på kjernevirksomheten. Det er også en betydelig lavere kostnad ved å bruke en ekstern IT-driftspartner enn å ansette et internt IT-team for å drifte basis IT-behov.
Vurder faktorer som erfaring, tjenestespekter, støttenivå, sikkerhetstiltak, kostnad, og tidligere kundeanmeldelser. Det er også viktig å sikre at partneren forstår din spesifikke bransje og behov.
Kostnadseffektiv styring kan oppnås gjennom skreddersydde løsninger, skalerbarhet, og ved å utnytte skytjenester. En ekstern IT-partner kan også bidra til å optimalisere utgiftene ved å tilby pakkeløsninger.
Datasikkerhet er avgjørende for å beskytte sensitive data mot cybertrusler. En robust IT-infrastruktur bør inkludere avanserte sikkerhetstiltak som brannmurer, antivirusprogramvare, og regelmessige sikkerhetsoppdateringer.
En moderne IT-infrastruktur kan støtte nye teknologier, fremme samarbeid, og gi tilgang til avanserte analytiske verktøy, som alle kan akselerere innovasjon og forbedre konkurranseevnen.
Vanlige utfordringer inkluderer begrenset budsjett, mangel på spesialisert personale, og rask teknologisk endring. Disse kan adresseres ved å samarbeide med en pålitelig IT-partner, utnytte kostnadseffektive skyløsninger, og prioritere kontinuerlig opplæring og oppdatering av systemer.
Suksess kan måles gjennom KPI-er som systemoppetid, brukertilfredshet, kostnadseffektivitet, og reduksjon i sikkerhetsbrudd. Regelmessige vurderinger og tilbakemeldinger fra brukere og ansatte er også viktige.
Ja, med riktige investeringer og en god IT-partner kan små bedrifter ha en IT-infrastruktur som matcher eller overgår større selskapers kapasiteter, spesielt når det gjelder fleksibilitet og tilpasningsevne.
Ved å jobbe med en IT-partner som forstår viktigheten av kontinuerlig innovasjon, ved å investere i regelmessig opplæring av ansatte, og ved å holde seg informert om nye teknologiske trender og løsninger.
Del gjerne:

Flere imponerende enkle artikler

Vi gjør de digitale stegene for deg - imponerende enkelt!