Artikler

Copilot i Microsoft Teams: øk produktivitetsmagien i møtene dine

Har du noensinne funnet deg selv i et Teams-møte, hvor tankene dine uforvarende har drevet av gårde i noen minutter, eller du har tatt deg tid til å svare på en e-post, bare for så å oppdage at du har mistet tråden i samtalen når du begynner å fokusere på møtet igjen? Denne vanlige utfordringen kan få selv den beste av oss til å søke etter måter å øke produktiviteten på.
en isometrisk illustrasjon over et it-miljø som skal symbolisere microsoft 365 ligger i bakgrunnen, copilot-logoen og teams-logoen ligger ved siden av hverandre med et rosa hjerte mellom seg

Mens vi ikke nødvendigvis foreslår at du slutter å være oppmerksom i møter, byr Copilot på en løsning som kan forbedre din deltakelse og produktivitet, slik at du holder tritt med diskusjonene og bidrar mer effektivt.

🧙‍♂️ Bruk Copilot under møtet

Copilot i Teams-møter oppsummerer viktige diskusjonspunkter – hvem sa hva, hvor folk er enige eller uenige – og foreslår handlingspunkter, alt i sanntid. Husk, møtet må transkriberes for å aktivere Copilot, med mindre møtelederen aktiverer denne funksjonen uten transkripsjon.

Microsoft Copilot. Bilde av Office 365 productivitetsapper som er plassert rundt Office 365-logoen
Copilot for Microsoft 365 fungerer ved å kombinere dine data fra Microsoft Graph, M365 og LLM-modeller.

🚀 Ta igjen det du gikk glipp av

Hvis du slutter deg til et transkribert møte fem minutter eller mer etter at det har startet, vil du se en melding der du kan få sammendrag av det som har skjedd i møtet så langt. Velg ‘åpne copilot’ fra møtekontrollene øverst i møtevinduet og vent på at sammendraget vises på høyre side av møtevinduet.

✨ Ha et mer effektivt møte

Copilot hjelper deg med å trekke objektive konklusjoner fra møtet du er i. Ved hjelp av Copilot-boksen til høyre i møtevinduet kan du stille spørsmål som:

 • Hvor er vi uenige om dette emnet?
 • Hvordan reagerte [en møtedeltaker] på dette forslaget?
 • Hvilke spørsmål kan jeg stille for å drive møtet fremover?
 • Hvor er svakhetene i [en møtedeltakers] argument?

Copilot kan også lage en tabell med ideene som ble diskutert i møtet, og deres fordeler og ulemper i forhold til målet dere har.

tre menn som sitter på ett kontor og snakker og har det fint sammen
Her jobber våre IT-eksperter sammen for å løse dagens digitale mysterier og sikre en smidig teknologisk flyt for våre kunder.

🟢 Avslutt møtet med tydelige neste steg

Copilot vil sende et varsel noen minutter før møtets planlagte slutt for å hjelpe dere med å avslutte på en god måte. Velg ‘åpne Copilot’ for å se et sammendrag av nøkkelpunkter i diskusjonen dere har hatt, forslag til avtalte neste skritt, og oppgaver tildelt spesifikke personer.

🪄 Copilot etter at møtet er ferdig

Copilot i Teams-møter vil også være tilgjengelig etter at møtet har sluttet i møtets ‘recap’-fane.Her er noen forslag til spørsmål du kan får svar på i etterkant av møtet:

 • Hvilke spørsmål ble stilt, besvart og hvilke er fortsatt ubesvart?
 • Hvordan var stemningen i møtet?
 • Oppsummer hva folk sa, på en mindre teknisk måte.
 • Hvorfor sa [en møtedeltaker] at denne ideen var god?
 • For hver deltaker, hva var deres største bekymring? Hva var de mest begeistret for?
 • Hvilke ideer hadde [en møtedeltaker] som jeg kan dele med produktteamet?
 • Utkast til en e-post til møtedeltakerne som oppsummerer møtet og inkluderer handlingspunktene.
bilde av hvordan man kan bruke copilot i etterkant av møter i teams for å øke produktivitet
Copilot kan hjelpe deg i etterkant av møter. Ler Microsofts oversikt over hva du kan gjøre med Copilot i Teams her.

Med praktiske funksjoner og brukervennlig teknologi, er AI et det perfekte verktøyet for å øke produktiviteten og holde fokus under møter. Du får rett og slett bedre kontroll over møtene dine – med et snev av IT-magi.

FAQ

Microsoft Copilot er et AI-drevet verktøy som integreres i Teams for å effektivisere møter. Det hjelper med å automatisk notere og oppsummere diskusjoner, identifisere handlingspunkter, og gir muligheten til å fange opp informasjon fra møter du har gått glipp av.
For å aktivere Copilot i et Teams-møte, må møtet transkriberes. Du kan aktivere Copilot ved å velge ‘åpne Copilot’ fra møtekontrollene. I noen tilfeller kan møtelederen aktivere Copilot uten transkripsjon.
Nei, Copilot fungerer ikke i møter som holdes utenfor din organisasjon. Det er designet for å fungere innenfor rammen av din egen organisasjons Teams-infrastruktur.
Copilot bidrar til mer effektive møter ved å automatisk oppsummere viktige diskusjonspunkter, identifisere hvor deltakerne er enige eller uenige, og foreslå handlingspunkter. Dette sparer tid og sikrer at viktige poeng og oppgaver blir fanget opp.
Møtedataen samlet av Copilot behandles i samsvar med Microsofts personvernpolicyer og sikkerhetsstandarder. Det er viktig å merke seg at sensitiv informasjon bør håndteres med forsiktighet, og det er alltid lurt å være oppmerksom på konfidensialitetsnivået i informasjonen som deles i digitale møter.
Etter møtet er ferdig, vil Copilot være tilgjengelig i møtets ‘recap’-fane. Her kan du få tilgang til og se gjennom møtesammendraget, inkludert viktige diskusjonspunkter og handlingspunkter.
Del gjerne:

Flere imponerende enkle artikler

Vi gjør de digitale stegene for deg - imponerende enkelt!