Artikler

Fjern ghost bookings med sensorteknologi

I dagens moderne arbeidsmiljø er møterom en viktig ressurs. De gir et rom for samarbeid, kreativitet og beslutningstaking. Men hva skjer når du går til et møterom som er angivelig booket, bare for å finne det tomt? Dette fenomenet, kjent som «ghost bookings» eller «spøkelsesbestillinger», er en frustrerende realitet som mange organisasjoner står overfor. Heldigvis har teknologien svaret på dette problemet: sensorikk.
bilde av en neongrønns spøkelse i et tomt mørke blått møterom som skal illustrere fenomenet ghost bookings

Ghost Bookings: hva er problemet?

Ghost bookings oppstår når et møterom er reservert i bookingsystemet, men likevel ikke blir brukt av de som har booket det. Dette kan skape en rekke negative konsekvenser. Ansatte kan kaste bort tid på å lete etter et ledig møterom, eller de kan bli forsinket fordi de må vente på at et «booket» møterom blir ledig. Dette problemet kan også føre til en ineffektiv bruk av kontorlokalet.

Sensorteknologi: en løsning på ghost bookings

Sensorteknologi har vært en revolusjonerende kraft innenfor en rekke industrier, og den løser også ghost booking-problemet. Sensorteknologi kan implementeres i møterom for å gi sanntidsdata om rommets faktiske tilgjengelighet og bruk.

Hvordan virker det?

Sensorene plassert i møterommet kan registrere når noen faktisk går inn i rommet. Dette kan kobles til et sentralt bookingsystem og gi umiddelbar tilbakemelding om hvorvidt møterommet faktisk er i bruk. Dette eliminerer sjansen for at et møterom er «booket», men likevel står tomt.

Ved å tilby sanntidsinformasjon, effektivisere reservasjonsprosessen, optimalisere ressursutnyttelsen og redusere ventetid, gir sensorteknologi din bedrift en unik mulighet til å skape et mer produktivt, tilgjengelig og brukervennlig arbeidsmiljø. Implementeringen av sensorteknologi for møteromsbruk representerer en investering i en smartere, mer effektiv og mer tilfredsstillende arbeidshverdag.

Fordeler med sensorteknologi for møteromsbruk

  • Sanntidsinformasjon: Sensorteknologi gir sanntidsinformasjon om møterommet. Dette betyr at ansatte kan se på et øyeblikk om rommet er ledig eller opptatt.
  • Automatisert oppdatering: Når et møterom blir ledig igjen etter bruk, vil sensorene oppdatere systemet automatisk. Dette gir nøyaktig og pålitelig informasjon til alle ansatte.
  • Effektiv ressursbruk: Ved å forhindre ghost bookings kan organisasjonen bruke møterommene mer effektivt. Dette kan føre til bedre ressursutnyttelse og redusert tid bortkastet på unødvendig venting.
  • Bedre brukeropplevelse: Ansattes opplevelse forbedres når de enkelt kan finne og bruke tilgjengelige møterom, noe som igjen kan bidra til høyere produktivitet og trivsel.

Implementering av sensorteknologi

For å implementere sensorteknologi for å unngå ghost bookings, ser vi på følgende steg:

  • Analyse av behov: Vi vurderer hvor mange av dine møterom som trenger sensorteknologi og hvilken type sensorer som er mest hensiktsmessige for dine behov. For å finne den beste løsningen for deg samarbeider vi med Neowit.
  • Integrasjon med bookingsystem: Vi integrerer sensorløsningen med bookingsystemet for å gi en sømløs opplevelse.
  • Opplæring og bevissthet: Vi informerer dine ansatte om den nye teknologien og hvordan de skal bruke den for å unngå feil bruk.
  • Kontinuerlig vedlikehold: Vi oppdaterer og vedlikeholder sensorne for å sikre optimal funksjonalitet.

Sensorløsningene vi leverer fjerner ikke bare problemet med ghost bookings, de gir også informasjon om luftkvalitet og bruk av lokalene dine.

Vanlige spørsmål om sensorløsninger og ghost bookings:

En ghost booking, også kjent som spøkelsesbestilling, refererer til situasjonen der et møterom er reservert i bookingsystemet, men likevel ikke blir brukt av de som har booket det. Dette kan føre til unødvendig ventetid og ineffektiv bruk av møterom.
Ghost bookings kan oppstå av ulike grunner. Dette kan inkludere at møteplanene endres uten at bookingsystemet blir oppdatert, feilbooking, eller at ansatte reserverer flere rom samtidig og bruker kun ett av dem.
Sensorteknologi kan løse ghost booking-problemet ved å gi sanntidsinformasjon om faktisk møteromsbruk. Sensorer plassert i møterom kan oppdage når rommet faktisk er i bruk, og denne informasjonen kan kobles til bookingsystemet for å gi nøyaktig og pålitelig tilbakemelding om romstatus.
Ja, sensorteknologi er designet for å være brukervennlig. Informasjon om møteromstatus kan enkelt tilgjengeliggjøres gjennom apper eller skjermer utenfor møterommene, slik at ansatte raskt kan finne ledige rom.
Mens innledende implementeringskostnader kan variere, gir sensorteknologi ofte en betydelig avkastning på investeringen gjennom redusert energiforbruk, bedre ressursutnyttelse og økt ansattes produktivitet.
Vi hjelper deg gjerne med å evaluere dine møteromsbehov, deretter identifisere passende sensorer og løsningsdesign. En pilotimplementering i utvalgte møterom kan være en god start for å evaluere effekten av sensorteknologien før en bredere utrulling.
Utover møteromsbruk kan sensorteknologi forbedre: Arbeidsstasjonsplassering: Sensorer kan hjelpe ansatte med å finne ledige arbeidsstasjoner raskt. Energiadministrasjon: Sensorer kan tilpasse belysning og temperatur etter behov for å redusere energiforbruket. Luftkvalitet: Sensorer kan overvåke luftkvaliteten og automatisk justere ventilasjonssystemet for å sikre et sunt arbeidsmiljø.
Del gjerne:

Flere imponerende enkle artikler

Vi gjør de digitale stegene for deg - imponerende enkelt!