Artikler

Forskjellene mellom Microsoft 365 Copilot og Copilot i nettleser

I takt med at teknologien utvikler seg, introduserer Microsoft innovative verktøy for å forbedre produktiviteten og kreativiteten i arbeidslivet. To av disse nyvinningene er Microsoft 365 Copilot og Copilot i nettleser, hver med sine unike egenskaper og anvendelsesområder.
en isometrisk illustrasjon av en grønn sky med microsoft 365 copilot logoen på seg

Microsoft 365 Copilot: En AI-drevet revolusjon i arbeidsflyten

Visste du at 70% ville brukt AI for å forbedre abriedseffektiviteten sin dersom de hadde mulighet til det?1

Microsoft 365 Copilot representerer en ny æra innen produktivitet og samarbeid. Dette AI-drevne verktøyet integrerer store språkmodeller (LLM-er) med innhold fra Microsoft Graph og de velkjente Microsoft 365-applikasjonene som Word, Excel, PowerPoint, Outlook og Teams. Det gir deg en intelligent støtte i sanntid, som bidrar til å forbedre kreativiteten, produktiviteten og ferdighetene dine ved å fungere sømløst i alle de samhandlingsverktøyene du bruker daglig.

I praksis betyr dette at Microsoft 365 Copilot kan hjelpe brukerne med å skape smarte oppsummeringer av møter i Teams, generere presentasjoner i PowerPoint, assistere med tekstgenerering i Word, organisere e-poster i Outlook, og mye mer. Denne formen for AI-assistanse er spesielt nyttig for større bedrifter.

Tekniske krav for å bruke Microsoft 365 Copilot

For å implementere og effektivt bruke M365 Copilot-løsningene, må bedriften din oppfylle noen tekniske krav.

  • Lisenstyper: Bruk av Microsoft 365 Copilot krever at du har en av de følgende Microsoft 365-lisensene: Microsoft 365 E3, E5, A3 eller egenskap for A5. Disse lisensene danner grunnlaget for å få tilgang til de utvidede funksjonene som tilbys av Copilot.
  • Copilot-lisens: Copilot for 365 er en egen lisens som heter «Microsoft Copilot for Microsoft 365». Den koster 30 dollar per bruker, per måned og prisen kommer i tillegg til prisen for din Microsoft 365-lisens.
  • Oppdateringskanal: Det er også et krav å være på det som kalles Current Channel for Microsoft 365 Apps. Dette sikrer at du har tilgang til de nyeste oppdateringene og funksjonene, inkludert Copilot, i de lokale applikasjonene dine.

I tilegg til disse kravene finnes også en rekke anbefalinger for at Copilot skal fungere best mulig. For eksempel anbefales at du gjør tilpasninger i nettverket ditt. Du kan lese mer om Microsofts prinsipper for nettverkstilkobling her. En fullstendig liste over tekniske krav i forhold til Copilot for 365 finner du her.

Copilot i nettleser: en fleksibel og lett tilgjengelig assistent

På den andre siden tilbyr Copilot i nettleser en mer direkte og tilgjengelig form for AI-assistanse. Denne versjonen av Copilot fungerer som en chatfunksjon i nettleseren og tillater brukere å stille spørsmål og få svar på en rekke emner, inkludert muligheten til å generere bilder. For Microsoft Edge-brukere, tilbyr denne varianten av Copilot funksjoner som å organisere faner, finne passord fra andre nettlesere, og til og med hjelpe til med å finne streamingtjenester for fredagsfilmen din.

Copilot i nettleser er allerede tilgjengelig og inkludert i de fleste Microsoft-lisenser og krever ingen tekniske endringer eller en egen lisens. Dette gjør det til et mer tilgjengelig verktøy for et bredere spekter av brukere, fra enkeltpersoner til mindre bedrifter.

Sånn får du tilgang til Copilot i Microsoft Edge dersom du ikke har det i dag:

  1. Copilot-tjenesteplanen må være slått på og du må ha en kvalifisert lisens.
  2. Logg inn på bing.com/chat med din Entra ID-konto (arbeidskonto)
  3. Klikk på Copilot-ikonet øverst til høyre i Edge-nettleseren (Ctrl+Shift+.).

Du kan lese mer om bruk av Copilot i Microsoft Edge her.

Oppsummering

Både Microsoft 365 Copilot og Copilot i nettleser er eksempler på hvordan Microsoft utnytter AI for å tilby avanserte, tilpassede løsninger som forbedrer effektiviteten og kvaliteten på arbeidet. Mens Microsoft 365 Copilot tilbyr en dypere integrasjon med Microsofts økosystem og er rettet mot større organisasjoner, er Copilot i nettleser mer tilgjengelig og fleksibel for generell bruk.Disse verktøyene representerer bare begynnelsen på en ny bølge av AI-drevne applikasjoner som vil transformere måten vi jobber og samhandler med teknologi.

Ønsker du å vite mer om funksjonaliteten i Microsoft Copilot 365 kan du lese mer om det i denne artikkelen.

1 Kilde: «Will AI fix work?»

FAQ

Microsoft 365 Copilot er et AI-drevet verktøy som integrerer store språkmodeller med Microsoft Graph og Microsoft 365-applikasjoner som Word, Excel, PowerPoint, Outlook og Teams. Det tilbyr intelligent assistanse i sanntid for å forbedre brukernes kreativitet, produktivitet og ferdigheter.
For å bruke Microsoft 365 Copilot, må bedriften din ha en av følgende Microsoft 365-lisenser: E3, E5, A3 eller A5. I tillegg kreves en egen Copilot-lisens og at du er på Current Channel for Microsoft 365 Apps.
Copilot i nettleser er en versjon av Copilot som fungerer som en chatfunksjon i nettleseren. Den tillater brukere å stille spørsmål og få svar på en rekke emner, inkludert muligheten til å generere bilder.
Copilot i nettleser er tilgjengelig for et bredere spekter av brukere, fra enkeltpersoner til mindre bedrifter. Den krever ingen tekniske endringer eller en egen lisens.
For å få tilgang til Copilot i Microsoft Edge, må Copilot-tjenesteplanen være aktivert, du må ha en kvalifisert lisens, logge inn på bing.com/chat med din Entra ID-konto, og klikke på Copilot-ikonet i Edge-nettleseren.
Microsoft 365 Copilot tilbyr dypere integrasjon med Microsofts økosystem og er rettet mot større organisasjoner, mens Copilot i nettleser er mer tilgjengelig og fleksibel for generell bruk.
Selve lisensen for Copilot koster 30 dollar per måned, per bruker. For å benytte deg av Copilot trenger du også en M365-lisens, da Copilot er en add-on.
Del gjerne:

Flere imponerende enkle artikler

Vi gjør de digitale stegene for deg - imponerende enkelt!