Artikler

Luftkvalitet: innflytelse på arbeidshverdagen og produktivitet i bedrifter

I dagens arbeidsmiljø, hvor hver detalj teller for å fremme produktivitet og trivsel, spiller luftkvalitet en rolle som ikke kan overses. Når vi tenker på arbeidsplassen, er det lett å fokusere på synlige faktorer som ergonomiske møbler eller teknologiske verktøy. Men det er en usynlig, men like kritisk, komponent som stadig påvirker oss – luftkvaliteten.
sensorikk luftkvalitet

I en profesjonell setting er luftkvalitet ikke bare et spørsmål om komfort, men også om helse, effektivitet og produktivitet. Gjennom bruk av avansert sensorikk kan bedrifter nå overvåke og forbedre inneklimaet, noe som gir betydelige fordeler for både ansatte og bedriftens bunnlinje.

Forståelse av luftkvalitetsparametere

Temperatur og arbeidsprestasjoner

Optimal temperatur er kritisk for å opprettholde fokus og effektivitet. Studier viser at temperaturer som avviker signifikant fra komfortsonen kan redusere konsentrasjon og øke distraksjoner.

CO2-Nivåer og kognitive funksjoner

Høye nivåer av CO2 i møterom og kontorlandskap kan føre til tretthet og en reduksjon i kognitiv funksjon, som påvirker beslutningstaking og problemløsning.

Luftfuktighet og helse

For lav eller høy luftfuktighet kan føre til helseproblemer som forkjølelse og allergier, noe som igjen kan føre til økt fravær og redusert produktivitet.

Radon og langsiktige helseeffekter

Radon er en usynlig trussel som kan ha alvorlige langsiktige helseeffekter. Regelrett overvåkning kan forebygge potensielle helsefarer.

Trykk, TVOC og lysstyrke

Disse faktorene spiller en subtil, men viktig rolle i arbeidsmiljøet, påvirker trivsel og energinivå.

bilde som viser et bookingpanel med informasjon om møter og om luftkvalitet
Hos Newsec har vi laget en løsning med både veggfestet og flyttbare sensorer. Sensorne i møterom er koblet opp mot bookingpanelet for å få rask oversikt i sanntid uten å måtte logge seg på systemet.

Vitenskapelige bevis på luftkvalitetens effekt

En studie ledet av Harvard T.H. Chan School of Public Health1 fant at økte konsentrasjoner av fint partikkelstoff (PM2.5) og lavere ventilasjonsrater (målt ved bruk av karbondioksid (CO2) nivåer som en proxy) var assosiert med langsommere responstider og redusert nøyaktighet på en serie kognitive tester. Forskerne observerte nedsatt kognitiv funksjon ved konsentrasjoner av PM2.5 og CO2, som er vanlige i innemiljøer​​​​.

Det er også funnet at dårlig inneluftkvalitet i bygninger kan redusere produktiviteten i tillegg til å forårsake misnøye blant besøkende. Effekten på de fleste aspekter av kontorarbeid ser ut til å være så høy som 6-9%, med den høyere verdien oppnådd i feltvalideringsstudier 2​.

Diverse studier har demonstrert at en forbedring i luftkvalitet fører til opptil 10% forbedring i arbeidsprestasjoner. Bedrifter som investerer i sensorikk for å overvåke og forbedre inneklimaet, rapporterer en merkbar forbedring i ansattes produktivitet og generelle arbeidstilfredshet.

Praktiske tiltak og sensorikkens rolle

Ved å implementere sensorikk i arbeidsmiljøet, kan bedrifter ta proaktive skritt for å forbedre luftkvaliteten. Dette inkluderer justering av ventilasjon basert på CO2-nivåer, temperaturkontroll for optimal komfort og kontinuerlig overvåking av luftkvalitetsparametere. Optimalisering av luftkvalitet er ikke bare en investering i ansattes helse, men også i bedriftens effektivitet og lønnsomhet. Ved å integrere avansert sensorikk i din bedrifts infrastruktur, kan du sikre et sunt, produktivt og effektivt arbeidsmiljø.

Kilder:

1 Harvard T.H. Chan School of Public Health – Office air quality may affect employees’ cognition, productivity

2 ScienceDaily – Office air quality may affect employees’ cognition, productivity

FAQ

Sensorikk gir nøyaktig data om inneklimaet, slik at man kan gjøre målrettede tiltak for å justere for eksempel ventilasjon og temperatur, basert på faktiske behov.
En sensorløsning er ikke en stor investering, og vi kan tilpasse oss ditt budsjett. I tillegg kan investeringen gi betydelige besparelser på lang sikt gjennom økt produktivitet og redusert fravær.
Dårlig luftkvalitet kan føre til helseproblemer som hodepine, tretthet og respiratoriske problemer, noe som direkte påvirker produktiviteten.
Del gjerne:

Flere imponerende enkle artikler

Vi gjør de digitale stegene for deg - imponerende enkelt!