Artikler

Smartbygg og sensorikk: maksimering av forretningsarealer

I takt med at befolkningen øker, byområdene fortettes og næringslivet vokser, blir optimal arealutnyttelse en stadig viktigere prioritering. Å maksimere utnyttelsen av hver kvadratmeter av bygningsareal kan utgjøre forskjellen mellom en lønnsom bedrift og et underskudd. Heldigvis er sensorikk en løsning for deg som ønsker å ta full kontroll over din bedrifts fysiske rom. Vi forteller deg hvordan implementering av sensorikk kan transformere hvordan du tenker på og utnytter ditt forretningsareal.
bilde som viser en isometrisk illustrasjon av sensorikkløsninger

Sensorikk gir dynamisk oversikt over belegg

Har du noen gang lurt på hvor ofte det store møterommet faktisk blir brukt? Når flest personer er på kontoret – eller hvor mange av kontorplassene i det åpne landskapet som brukes til enhver tid? Sensorteknologi kan avdekke disse hemmelighetene. Ved å oppdage når og hvor ofte visse rom eller soner i en bygning er i bruk, kan du få verdifull innsikt i deres faktiske behov. Sensorer gir en nøyaktig oversikt over rombruken i realtid. Disse dataene avslører ikke bare hvordan rommene for øyeblikket blir brukt, men også potensialet for reorganisering for å sikre maksimal utnyttelse.

Skreddersy arbeidsmiljøet for produktivitet, trivsel – og økonomisk gevinst

Det er lite som påvirker produktiviteten til de ansatte som et ubehagelig arbeidsmiljø. Med sensorikk kan vi overvåke og justere temperatur, luftfuktighet, lys og luftkvalitet basert på sanntidsbehov. Dette kan justeres automatisk, for eksempel kan et rom som blir for varmt av direkte sollys ha sensorer som reagerer umiddelbart ved å senke persiennene og justere klimakontrollen. Men inneklimaet på arbeidsplassen påvirker ikke bare de ansattes trivsel, men spiller også en avgjørende rolle i å effektivisere energibruken i bygget. Et behagelig inneklima kan fort bli en stor økonomisk gevinst. Ved å bruke sensorer kan du få informasjonen du trenger for å ta smarte valg som ikke bare er bedre for de ansattes produktivitet og helse  – men også for din egen lommebok og miljøet.

Adaptiv romallokering

Fleksible arbeidsplasser, som “hot-desking”, blir stadig mer populært. Men uten riktig styring kan de føre til forvirring. Hvor mange arbeidsplasser trenger virksomheten å ha tilgjengelig? Med sensorikk kan du enkelt tilpasse lokalene til den faktiske bruken, få bedre utnyttelse, og samtidig spare tid og penger. Sensorikk lar deg ta datadrevne valg, basert på reel bruk, uten å måtte synse eller gjette. Dataen samles inn via sensorer som registrerer hvilke rom og plasser som er i bruk, og lar deg styre belegget i lokalene og behov for arbeidsplasser. De ansatte får oversikt over tilgjengelige plasser, og kan selv booke møterom og arbeidsplasser for hele eller deler av dagen fra sin egen mobil.

bilde av kontor med forskjellige sensorikk løsninger
Bilde fra vår partner Neowit som viser noen av de forskjellige sensorløsningene våre.

Datadrevet planlegging

Å ta avgjørelser basert på gjetning kan bli kostbart. Med historiske data samlet fra sensorer, kan du forutsi trender og endringer i bruksmønstre over tid. Dette gir deg muligheten til å forutsi fremtidige behov og ta proaktive avgjørelser. Om det for eksempel viser seg at et bestemt kontorområde har lav trafikk, kan det omdisponeres til et mer formålstjenlig bruksområde.

Smartbygg og sensorikk – fremtidens løsning for bedriftsbygg

Å maksimere arealutnyttelsen er ikke lenger en luksus, men en nødvendighet. For deg som en fremtidsrettet beslutningstaker som ønsker å sikre at forretningsarealet fungerer mest mulig effektivt, kan investering i sensorikk være løsningen til å skape mer tilpasningsdyktige, responsive, produktive og miljø – og kostnadseffektive arbeidsmiljøer.

Anonym datainnsamling med sensorer: beskyttelse av personvern

Ved bruk av sensorer for å optimalisere forretningsarealer, er innsamling av data en sentral del av prosessen. Det er viktig å merke seg at moderne sensorløsninger i stor grad fokuserer på innsamling av anonyme data for å beskytte personvernet til de som jobber eller besøker bygningen. Sensorer kan registrere informasjon om temperatur, belysning, luftkvalitet, og til og med bevegelse, uten å identifisere enkeltpersoner. Denne tilnærmingen er i tråd med personvernreguleringer og bidrar til å sikre at sensitiv informasjon forblir beskyttet.

Les mer om hvordan sensorikk bidrar til et bedre arbeidsmiljø her.

I våre prosjekter tilpasser vi bruken av sensorer etter dine behov. Vi bruker både utstyr med innebygde sensorer og eksterne sensorer. Les mer om våre partnere innenfor disse områdene her:
Neat – utstyr med innebygde sensorer.

Neowit – eksterne sensorer.

Ofte stilte spørsmål

Sensorløsninger for Smartbygg og sensorikk refererer til bruk av avanserte sensorer og teknologi i bygninger for å overvåke og optimalisere bruken av forretningsarealer. Dette inkluderer sensorer for belysning, temperatur, luftkvalitet, bevegelse, og mer.
Sensorikk gir innsikt i hvordan rom og områder brukes. Dette gjør det mulig å identifisere underutnyttede områder, optimalisere plasseringen av møbler og ressurser, og tilpasse rom for å møte spesifikke behov. Dette kan øke effektiviteten og produktiviteten i arbeidsmiljøet.
Vanlige sensorer inkluderer bevegelsessensorer, temperatursensorer, lysstyringssensorer, CO2-sensorer, og lydsensorer. Disse sensorer gir data om menneskelig tilstedeværelse, komfortnivåer og energiforbruk.
Sensorer kan regulere belysning, oppvarming og kjøling basert på sanntidsdata. Dette reduserer unødvendig energiforbruk når rom ikke er i bruk, og bidrar til å senke energikostnadene.
Fordelene inkluderer reduserte driftskostnader, økt energieffektivitet, bedre arbeidsmiljø, økt produktivitet, og muligheten til å tilpasse rom for å møte spesifikke behov.
Sensorløsninger kan tilpasses forskjellige typer bygninger, inkludert kontorer, hoteller, kjøpesentre og industribygg. Implementeringen og valg av sensortype avhenger av de spesifikke behovene og målene for hvert bygg.
Del gjerne:

Flere imponerende enkle artikler

Vi gjør de digitale stegene for deg - imponerende enkelt!