Artikler

Skyløsning vs lokale servere – ta den riktige beslutningen for din bedrift

Som bedriftseier kan det være utfordrende å navigere mellom hvilken type serverløsning som er riktig for din bedrift. Som regel står valget mellom lokal server og skybasert databehandling, eller eventuelt en hybrid av disse. Lokale servere er en mer tradisjonell infrastruktur hvor fysisk maskinvare, programvare og data lagres lokalt. Sky er en nyere tilnærming hvor datalagring og programvare gjøres tilgjengelig over internett og muliggjør fjernarbeid.

I kjølvannet av COVID-19-pandemien har skybasert databehandling blitt en stadig mer populær løsning, men det er ikke en entydig indikasjon på at det alltid er det beste valget for alle bedrifter. La oss utforske detaljene i valget mellom skyløsning og lokale servere.

Lokale servere – kontroll på hjemmebane

Ved å benytte lokale servere, også kjent som «on-premise», oppnår bedriften full kontroll over sin egen IT-infrastruktur. Dette betyr at bedriften har fullt eierskap til sin egen maskinvare og programvare, men også at man selv står ansvarlig for vedlikehold, sikkerhet og lisensiering. Selv om dette gir en høy grad av tilpasning og uavhengighet, følger det også med høye oppstartskostnader, forløpende strømkostnader, høye vedlikeholdskostnader og behov for dedikert IT-personell.

En stor fordel med lokale servere er at de fungerer uavhengig av internett, slik at bedriften alltid har tilgang til sine systemer. Men de kan være mindre fleksible når det kommer til skalering, da dette ofte krever investering i ny maskinvare.

Skyløsning – fleksibilitet ved fingertuppene

På den annen side gir skybasert databehandling bedrifter mulighet til å få tilgang til IT-tjenester overalt hvor det er internettforbindelse. Dette gir en fleksibilitet og hastighet ved implementering, da alt fra programvare til lagringsressurser leveres som en tjeneste fra eksterne leverandører.

Det finnes flere typer skyløsninger, fra offentlige skyer administrert av eksterne leverandører, til private skyer der bedriften har sitt eget, dedikerte sky-miljø. Noen bedrifter kan også benytte en kombinasjon av disse i en hybrid sky, eller til og med bruke flere skytjenester fra forskjellige leverandører i et såkalt multiskymiljø. Bravo 365 er et eksempel på en multiskyløsning, der vi benytter skyteknologi fra Microsoft men backup fra kundene våre i vår egen skyløsning.

Hvordan ta den riktige beslutningen for din bedrift

Både lokale servere og skyløsninger har fordeler og ulemper, men begge er effektive for å levere tjenester og lagre data. Før du bestemmer deg for en løsning, bør du stille deg selv følgende spørsmål:

  • Hvor mye kapital kan du investere?
  • Hvilke sikkerhetskrav har du, og har du verktøyene og ressursene internt til å garantere disse?
  • Har du fysisk plass til å installere systemet lokalt?
  • Foretrekker du gjentakende betalinger eller engangsbetaling for ditt system?
  • Har du behov for tjenester på forespørsel, og hvor mye oppetid trenger du?
  • Trenger du et skalerbart system?
  • Trenger du et system som er spesialtilpasset for din bedrift?

Når du tar avgjørelsen om å gå for lokale servere eller en skybasert løsning, bør du vurdere din bedrifts spesifikke behov, kapital, sikkerhetskrav og tilgjengelige ressurser. Det viktigste er å finne en løsning som gir fleksibilitet, skalerbarhet og sikkerhet i tråd med dine forretningsmål. Uansett hva du lander på, er det viktig å gjøre en grundig vurdering, og vi håper at denne oversikten har gitt deg større klarhet i valget ditt.

Les mer om hvordan vi hjalp Holm Eiendom å flytte fra lokale servere til skyen her.

Ofte stilte spørsmål

Skyløsning: Dette er en tjeneste der data og programmer lagres, behandles og hentes fra en skybasert server, som oftest driftet av en tredjepart. On-Premis Løsning: Dette er en tradisjonell metode der bedrifter har sin egen infrastruktur og data lagret på egne servere, ofte fysisk plassert på bedriftens lokaler.
Skyløsning: Oftest en månedlig eller årlig avgift basert på bruk. Ingen store oppstartskostnader. On-Premis Løsning: Større oppstartskostnader for kjøp av utstyr, og forløpene kostnader i form for vedlikehold og strømkostnader.
Skyløsning: Avhenger av skyleverandøren. Mange store skyleverandører har strenge sikkerhetstiltak, men det er viktig å forstå avtalen og eventuelle risikoer. On-Premis Løsning: Bedriften har full kontroll, men er også selv ansvarlig for sikkerhetstiltak og oppdateringer.
Skyløsning: Oftest høy oppetid, og data er tilgjengelig fra hvor som helst med internettforbindelse. On-Premis Løsning: Avhenger av bedriftens egen infrastruktur. Kan kreve VPN for tilgang utenfra.
Skyløsning: Lett å skalere opp eller ned basert på behov. On-Premis Løsning: Krever investering i nytt utstyr for å skalere.
Dette avhenger av bedriftens spesifikke behov, budsjett og tekniske kompetanse. Mange små bedrifter finner verdi i skyløsninger på grunn av lavere oppstartskostnader og fleksibilitet.
Ja, mange bedrifter velger en hybridløsning der noen tjenester er i skyen mens andre er on-premis.
Del gjerne:

Flere imponerende enkle artikler

Vi gjør de digitale stegene for deg - imponerende enkelt!