Artikler

Microsoft 365: hva er identitetssikkerhet?

Sikkerhet er ikke bare et buzzord; det er en nødvendighet, spesielt når det gjelder å beskytte din digitale identitet. Med Microsoft 365 har du tilgang til kraftige verktøy som beskytter deg på flere måter. La oss utforske hva identitetssikkerhet betyr i Microsoft 365 og hvordan det kan gjøre en stor forskjell i din daglige bruk av digitale verktøy.
isometrisk borg i grønn og rosa som skal illustrere identitetssikkerhet i microsoft 365 og bravo 365

Enkelt sagt handler identitetssikkerhet om å beskytte hvem du er i den digitale verden. Når du logger inn på ulike systemer, bruker du din digitale identitet – typisk en kombinasjon av brukernavn og passord. Microsoft 365 går et skritt videre for å sikre at det virkelig er deg som logger inn, ved å bruke noe som kalles multi-faktor autentisering.

🔑Multi-faktor autentisering (MFA)

Multi-faktor autentisering betyr at du må bekrefte identiteten din på mer enn én måte. Tenk på det som en ekstra lås på døren. Du bruker ikke bare nøkkelen din (passordet), men du må kanskje også bruke en kode som sendes til mobiltelefonen din. Dette legger til et ekstra lag med sikkerhet, noe som er spesielt viktig når du tilgår sensitive opplysninger.

🟢Hvorfor er dette viktig?

I en tid hvor datalekkasjer og cyberangrep er vanlige, kan en sterk identitetssikkerhet beskytte både deg og din organisasjon mot uønskede inntrengere. Det gjør det mye vanskeligere for noen å få tilgang til dine kontoer selv om de kommer over passordet ditt.

🚦Betinget tilgang (conditional access)

En annen smart funksjon i Microsoft 365 er noe som kalles for betinget tilgang. Betinget tilgang i Microsoft 365 er en del av en bredere sikkerhetsstrategi kalt Zero Trust sikkerhetsmodell. Det er ikke antatt at noe internt eller eksternt nettverk i seg selv er trygt; i stedet må hver enkelt tilgangsforsøk vurderes og bekreftes. Betinget tilgang hjelper med dette ved å tillate administratorer å opprette policyer som bestemmer under hvilke omstendigheter en bruker kan eller ikke kan få tilgang til organisasjonens ressurser.

Dette systemet tilpasser sikkerhetskravene basert på din situasjon. Hvis du for eksempel logger inn fra arbeidsplassen din, kan systemet kjenne igjen nettverket og tilby enklere tilgangsprosedyrer. Men hvis du prøver å logge inn fra en ny enhet eller lokasjon, vil systemet be om ekstra bekreftelse.

🟢Hvordan fungerer betinget tilgang?

Når en bruker prøver å få tilgang til et ressurs, som et dokument eller en applikasjon, vurderer betinget tilgang en rekke signaler før tilgang blir innvilget. Disse signalene kan inkludere brukerens identitet, enhetens sikkerhetsstatus, applikasjonen de prøver å få tilgang til, og nettverket de er koblet til. Basert på disse signalene anvender systemet de relevante policyene for å bestemme om tilgangen skal tillates, blokkeres, eller om brukeren må oppfylle ytterligere krav (som multi-faktor autentisering).

🟢Eksempler på betinget tilgang

  1. Geografisk tilgang: Du kan sette opp regler som kun tillater tilgang fra bestemte land eller blokkerer tilgang fra land der du ikke opererer. Dette kan være spesielt nyttig for å hindre tilgang fra høyrisikoområder.
  2. Enhetsstyring: Policyer kan kreve at alle enheter må være registrert og fullt oppdatert med de nyeste sikkerhetsoppdateringene før de får tilgang til sensitive data.
  3. Applikasjonstilgang: Betinget tilgang kan også brukes til å styre tilgang basert på applikasjonens sensitivitet. For eksempel, tilgang til økonomisystemer kan kreve strengere kontroller sammenlignet med mindre sensitive systemer.

Les mer om betinget tilgang innenfor Microsoft 365 her.

🕵️Konfigurering av sikkerhetsfunksjoner for identitetssikkerhet

Å sette opp disse sikkerhetsfunksjonene krever litt tid og oppmerksomhet, men det er en investering som betaler seg i form av økt sikkerhet. Prosessen kan inkludere følgende trinn:

  1. Aktivering av MFA: Dette er vanligvis det første steget. Det innebærer å gå gjennom administrasjonsdashbordet i Microsoft 365 for å aktivere multi-faktor autentisering for brukerne.
  2. Tilpasning av betinget tilgang: Her kan du definere policyer som tilpasser tilgangskravene basert på brukernes lokasjon, enhetstype, og om nettverket er betrodd eller ikke.
  3. Utdanning av brukere: Det er også essensielt å informere og trene brukerne dine om de nye sikkerhetstiltakene. De må forstå hvordan MFA fungerer og hva de kan forvente i ulike tilgangssituasjoner.
  4. Regelmessig revisjon og justering: Sikkerhetstrusler utvikler seg stadig, så det er viktig å jevnlig gjennomgå og oppdatere sikkerhetsinnstillingene. Dette sikrer at de fortsetter å møte organisasjonens behov og beskytte mot nye trusler.

Å konfigurere disse funksjonene kan virke overveldende, men det er mange ressurser og støttetjenester tilgjengelig for å hjelpe deg. I Bravo tilbyr vi Microsoft 365 som en driftet tjeneste, Bravo 365, slik at du kan jobbe med andre ting, menv vi tar ansvar for at alt i Microsoft-miljøet ditt er satt opp korrekt for maksimal beskyttelse.

en isometrisk ikon av en borg for å symbolisere identitetssikkerhet i microsoft 365 og bravo 365. borgen er neongrønn og rosa.
Identitetssikkerheten i Microsoft 365 kan sammenlignes med en velbevoktet borg, hvor multi-faktor autentisering og betinget tilgang fungerer som en sterk, høy mur og en grundig vakt som sikrer at kun de med rette nøkler og kjennetegn får tillatelse til å passere portene.

☁️Enklere hverdag og bedre sikkerhet med Microsoft 365

Ved å bruke disse sikkerhetsfunksjonene i Microsoft 365 kan du gjøre arbeidslivet enklere og mer sikkert. Det betyr mindre bekymring for om dataene dine er trygge, og mer tid til å fokusere på jobben du egentlig har lyst å gjøre.

En identitet i en digital kontekst refererer til det settet av attributter og data som unikt definerer en person eller enhet innenfor et gitt system eller nettverk. Dette kan inkludere brukernavn, e-postadresse, passord og ofte andre personlige opplysninger som navn, alder, og bosted. I tillegg kan digital identitet omfatte biometriske data som fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning, samt digitale sertifikater og nøkler som brukes til å bevise identiteten elektronisk.
Identitetssikkerhet refererer til tiltak og teknologier som sikrer og administrerer digitale identiteter for å hindre uautorisert tilgang til systemer og data. Dette inkluderer verifisering av brukeridentiteter og sikring av tilgangskontroller.
I en digitalisert verden der datalekkasjer og cyberangrep er hyppige, er robust identitetssikkerhet avgjørende for å beskytte både organisasjonens ressurser og brukernes privatliv. Ved å sikre at kun autoriserte brukere har tilgang, reduseres risikoen for brudd og datatap.
Multi-faktor autentisering (MFA) er en prosess der brukere må bevise sin identitet ved hjelp av mer enn én bekreftelsesmetode før de får tilgang. Dette kan inkludere noe de vet (passord), noe de har (en mobiltelefon), eller noe de er (biometri). MFA er viktig fordi det legger til et ekstra sikkerhetslag, noe som gjør det betydelig vanskeligere for angripere å få tilgang ved å bruke stjålne eller gjettete passord.
Du kan aktivere og konfigurere MFA gjennom Microsoft 365 Admin Center. Det innebærer å velge hvilke brukere som skal ha MFA og hvilke metoder de skal bruke for autentisering.
Betinget tilgang er en funksjon i Microsoft 365 som bruker policyer til å bestemme under hvilke forhold en bruker kan få tilgang til bedriftens ressurser. Dette kan inkludere brukerens plassering, enhetstype, tilkoblingsstatus og flere. Betinget tilgang hjelper med å sikre at kun autoriserte brukere under sikre forhold kan få tilgang, og tilpasser sikkerhetskravene basert på risikovurdering.
Selv om identitetssikkerhet er et kritisk element i en overordnet sikkerhetsstrategi, bør den ikke brukes alene. Den bør kombineres med andre sikkerhetstiltak som datakryptering, nettverkssikkerhet, og regelmessig overvåking og revisjon av sikkerhetssystemer for å skape en helhetlig forsvarsmekanisme.
Små og mellomstore bedrifter kan implementere sikkerhetstiltak i Microsoft 365 selv uten en stor IT-avdeling ved å utnytte Microsofts omfattende online ressurser og veiledninger. Microsoft 365 er designet for å være brukervennlig og tilgjengelig for bedrifter av alle størrelser, og tilbyr trinn-for-trinn veiledninger for å sette opp sikkerhetsfunksjoner som multi-faktor autentisering og betinget tilgang. Bedrifter kan også vurdere å bruke administrerte tjenesteleverandører som spesialiserer seg på å hjelpe små og mellomstore bedrifter med å administrere deres IT-behov, inkludert sikkerhetskonfigurasjoner. Vi tilbyr denne tjenesten og kaller den Bravo 365.
Kostnadene knyttet til implementering av sikkerhetsfunksjoner i Microsoft 365 varierer basert på hvilken lisens fra Microsoft 365 du velger. Generelt er grunnleggende sikkerhetsfunksjoner som multi-faktor autentisering tilgjengelig selv i de mer kostnadseffektive planene. Mer avanserte funksjoner som betinget tilgang krever ofte et abonnement på en høyere nivå, som Microsoft 365 Business Premium eller Enterprise planer. Prisene for disse planene varierer, men tilbyr omfattende sikkerhet og compliance funksjoner som kan være verdt investeringen, spesielt vurderer kostnadene ved potensielle datainnbrudd. Hvis du velger å håndtere basis IT-drift internt kommer ingen ekstra kostnader knyttet til konfigurasjon og oppsett annet enn den tiden det tar for de ansatte å gjøre dette. Hos oss er oppsett av sikkerhetsfunksjoner inkludert i kostnaden for drift av Bravo 365.
Del gjerne:

Flere imponerende enkle artikler

Vi gjør de digitale stegene for deg - imponerende enkelt!